Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Tillämpa anpassad formatering för en visualisering

Som standard bestäms formateringsegenskaperna för en visualisering av appens tema. Du kan åsidosätta apptemat för individuella visualiseringar genom att använda formatpanelen. I formatpanelen kan du även formatera enskilda diagram med egenskaper som inte är tillgänglig i apptemat.

Formatpanelen är tillgänglig i egenskapspanelen. Under UtseendePresentation klickar du på Format. Vilka egenskaper som kan anpassas beror på diagramtypen.

Bland de formategenskaper som du kan anpassa finns bland annat:

  • Diagramrubrik, underrubrik och fotnot

  • Bakgrundsfärg och -bild

  • Mått-, dimensions- och axeletiketter

En lista över anpassade egenskaper som är tillgängliga för varje diagramtyp finns i motsvarande diagramspecifikt hjälpämne.

Kopiera och klistra in visualiseringsformatering

Om du har tillämpat anpassad formatering för en visualisering kan du kopiera dess formateringsegenskaper och klistra dem på en annan visualisering. Med det här alternativet kan du snabbt justera formateringen för dina visualiseringar utan att redigera dem i egenskapspanelen eller lägga till ett anpassat tema.

Du kan kopiera och klistra in format mellan olika diagramtyper. Hela formatdefinitionen tillämpas på diagrammet. Om ett diagram innehåller egenskaper som inte är giltiga för det diagram som tar emot formateringen överförs därför ändå de här egenskaperna till det mottagande diagrammet

  1. I arkredigeringsläget högerklickar du på ett diagram eller öppnar alternativmenyn genom att välja  Trepunktsmeny-knappen intill det.

  2. Klicka på Kopiera Kopiera format.

  3. Högerklicka på diagrammet som du vill klistra in formateringen i, eller öppna dess alternativmeny.

  4. Klicka på Klistra in Klistra in format.

Begränsningar

  • Du kan inte kopiera och klistra in formateringen för en originalvisualisering.

  • Du kan inte kopiera och klistra in formateringen för en karta.

Appteman

Om du vill ändra formateringen för alla visualiseringar i appen kan det vara enklare att ändra apptemat. Om du vill ha mer kontroll över specifika formataspekter för alla appvisualiseringar kan du överväga att utveckla ett anpassat tema och tillämpa det på appen.

Mer information om formatering av en app finns i Styla en app.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!