Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Bädda in en visualisering eller ett ark på en webbsida

Du kan integrera Qlik Sense-visualiseringar eller -ark i ett iframe-element på en webbsida med Single Integration API. Detta kan till exempel vara en webbsida på ert intranät. Du väljer vilka visualiseringar eller ark som ska bäddas in och gör inställningar för att anpassa urval, interaktion och utseende. Du kan sedan kopiera iframe-koden som innehåller objektets URL och lägga till den på din webbsida.

Samma åtkomstregler kommer att gälla för det inbäddade objektet som för originalobjektet och appen. Det här betyder att alla som vill visa det inbäddade objektet måste ha:

 • Åtkomst till Qlik Sense.
 • Åtkomst till appen. Om appen är opublicerad (i Mitt arbete) är det bara du som har åtkomst.
 • Åtkomst till arket. Om arket är opublicerat (i Mina ark) i en publicerad app är det bara du som har åtkomst.
 • Åtkomst till alla bokmärken som används för urval. Privata bokmärken används för dig, men inte för någon annan.
 • Samma åtkomst till data som används i urvalet som du om section access används för att begränsa dataåtkomst.

Bädda in ett ark

Du kan bädda in ett ark på din webbsida.

 1. Klicka på Bädda in ark på den globala menyn.

 2. Anpassa alternativ för urval, utseende och interaktion för det inbäddade arket.

 3. Klicka på Öppna förhandsgranskning i ny flik om du vill se en förhandsgranskning av arket.
 4. Klicka på Kopiera.

Du har nu arkets iframe-kod i Urklipp, klar att lägga till på webbsidan.

Bädda in en visualisering

Du kan bädda in en visualisering på din webbsida.

 1. Högerklicka på visualiseringen eller klicka på hovringsmenyn Mer.
 2. Välj Dela. Välj sedan Bädda in.
 3. Anpassa alternativ för urval, utseende och interaktion för den inbäddade visualiseringen.

 4. Klicka på Öppna förhandsgranskning i ny flik om du vill se en förhandsgranskning av visualiseringen.
 5. Klicka på Kopiera.

Du har nu visualiseringens iframe-kod i Urklipp, klar att lägga till på webbsidan.

Ställa in utseende och interaktion

Du kan ställa in hur användare kan interagera med det inbäddade objektet.

 • Tillåt interaktion

  Du kan välja om du vill att användaren ska kunna interagera med det inbäddade objektet.

 • Aktivera snabbmenyn

  Du kan välja om du vill att snabbmenyn ska vara tillgänglig när användaren högerklickar på det inbäddade objektet.

 • Språk

  Du kan välja vilket språk som ska användas i menyerna för det inbäddade objektet.

 • Tema

  Du kan välja vilket tema som ska användas för det inbäddade objektet.

Urval i det inbäddade objektet

Du kan välja om användaren kan göra urval i det inbäddade objektet och vilket urvalstillstånd som ska visas i det inbäddade objektet.

 • Använd aktuella urval

  Du kan välja att använda de aktuella urvalen i appen.

 • Visa urvalsfält

  Du kan välja att visa urvalsfältet över arket.

 • Radera urval i appen vid uppdatering

  Du kan välja att radera alla urval som gjorts i appen när objektet renderas.

 • Använd bokmärke

  Du kan välja att använda ett bokmärke och använda urvalen som är definierade i bokmärket.

När sidan som innehåller det inbäddade objektet renderas definieras det ursprungliga urvalstillståndet av exekveringsordning och dina inställningar.

 1. Radera urval i appen vid uppdatering

 2. Använd bokmärke

 3. Använd aktuella urval

När du gör urval i det inbäddade objektet görs de även i appen. Om du väljer Rensa urval i appen vid uppdatering till exempel, och använder det inbäddade objektet, raderas urvalen i appen.

Anteckning om tipsDu kan använda Öppna förhandsgranskning i ny flik för att förhandsgranska det inbäddade objektet och interagera utan att påverka urvalen i appen.

Begränsningar för inbäddade objekt

 • Funktionerna Bädda in ark och Bädda in diagram är inte tillgängliga på enheter med liten skärm.
 • Arkets titel inkluderas inte när du bäddar in ark.
 • URL:en är begränsad till 2 083 tecken på grund av webbläsarbegränsningar. Om din URL är för lång beror det antagligen på ett stort antal enskilda urval.

  Anteckning om tipsDu kan skapa ett bokmärke med samma uppsättning urval och använda bokmärket. Då skapas en kortare URL.
 • Beroende på skuggans storlek och mängden fyllning kring visualiseringarna runt den kan skuggor som tillämpas på diagram skäras av när diagrammet med skuggan bäddas in utanför Qlik Sense.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!