Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa tidskänsliga diagram

Tidskänsliga diagram är visualiseringar som använder en kontinuerlig skala för att ge en fullständig och precis vy av tidsbaserade data. Det innebär att när du aktiverar kontinuerlig skala för x-axeln i ett diagram med datumfält, separeras datapunkterna från varandra med ett avstånd som är relativt i förhållande till deras associerade tid. Dessutom separeras axeletiketterna på jämna avstånd oavsett om det finns data för en viss punkt och diagramvyn komprimeras för att undvika bläddring.

Anteckning om informationKontinuerlig skala kan användas i linjediagram, stapeldiagram och kombinationsdiagram.

Kontinuerlig skala används vanligen för datumfält som:

 • Sekund
 • Minut
 • Timme
 • Vecka
 • Månad
 • År/månad
 • Kvartal
 • År/kvartal
 • År
 • Datum
 • Tidsmarkör

Lägga till en kontinuerlig skala

 1. Klicka på Redigera Redigera ark i verktygsfältet i arkvyn.

 2. Klicka på det linjediagram som du vill redigera.

 3. Klicka på fliken Utseende i egenskapspanelen.
 4. I avsnittet för x-axeln markerar du Använd kontinuerlig skala.

  Diagrammet komprimeras, och datapunkter och etiketter justeras om.

Göra urval i tidskänsliga diagram

När du navigerar i ett tidskänsligt diagram kan du zooma in på ett kortare tidsintervall och ta ögonblicksbilder av den data som visas och välja datavärden. Urval som görs på en tidsaxel med intervallurval väljer alla datavärden (också de som inte är synliga). Vid urval på måttaxeln eller med lasso väljs endast synliga värden.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!