Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa visualiseringar med Insikter

Utforska dina data och skapa visualiseringar med sökning med Analystyper i Insight Advisor och Insikter. Insikter skapar visualiseringar för dig med hjälp av Qliks kognitiva motor och din apps logiska modell. Klicka på Insight Advisor i ett ark för att använda sökning i Insikter och Analystyper i Insight Advisor.

Analystyper i Insight Advisor

Välj vilken typ av analys du vill se, till exempel uppdelning, trend över tid eller ömsesidig information. Välj sedan de data du vill använda i analysen. Insikter genererar diagram med hjälp av dina val. Analystyper i Insight Advisor är det snabbaste sättet att skapa diagram när du vet vad du vill se och vilka datakällor du ska använda, men inte vet hur du bygger analysen själv.

Skapa analyser genom att välja analystyper

Navigering Insikter

Insikter Sök

Ange en fråga eller ett påstående på naturligt språk. Insikter använder sedan Qliks kognitiva motor för att tolka din fråga och skapa visualiseringar som svarar på dina frågor från din datamodell. Insikter Sök är det snabbaste sättet att skapa diagram när du har en specifik fråga att besvara.

Du kan också välja fält och huvudobjekt från resurspanelen. Insikter genererar resultat baserat på dina val.

Skapa analyser med hjälp av Sök

Skapa analyser med tillgångsurval

Navigering Insikter

Användare kommer också åt Insikter i hubben med Insikter-chatt. Mer information finns i: Utforska appar med analys av konversationer.

Insikter och den logiska modellen

Insikter skapar visualiseringar med hjälp av Qliks kognitiva motor och en logisk modell av dina data. Den logiska modellen definierar hur fält i din datamodell ska användas som dimensioner eller mått, samt relationerna mellan fält. Som standard bygger Insikter en logisk modell genom att lära sig hur användare interagerar. Om du lägger till diagram i ark eller redigerar diagram lär sig Insikter dessa inställningar.

Du kan även skapa en egen logisk modell för appen. Med affärslogik kan du definiera relationer för och användning av data i din logiska modell. När affärslogik är påslagen, är inlärning baserad på tidigare användning inte tillgänglig. Om du definierar kalenderperioder och anger dem som standardperioder, är typerna periodanalys och periodprestandaanalys tillgängliga.Mer information finns i Anpassa logiska modeller för Insikter.

Anteckning om informationSedan augusti 2022 stöds inte längre Insikter, inklusive affärslogik, för Qlik Sense Desktop. I november 2022 uppgraderas Insikter till en ny upplevelse. Detta kommer endast att vara tillgängligt på Qlik Sense Enterprise on Windows. Användare som vill fortsätta använda Insikter och affärslogik på Qlik Sense Desktop ska inte uppgradera till augusti 2022.

Skapa visualiseringar med Analystyper i Insight Advisor och Insikter Sök

Du kan skapa diagram med Insikter på tre sätt:

 • Välj den typ av analys som du vill se och de fält eller originalobjekt som ska användas med den. Analystyper i Insight Advisor genererar sedan matchande analyser.

 • Ställ en fråga till Insikter och låt Insikter Sök generera diagram med hjälp av analyser med naturligt språk.

 • Välj fält eller originalobjekt och låt Insikter Sök generera diagram genom autoanalys av dina data.

Vilka datatillgångar som är tillgängliga för dig i Insikter beror på om programmet använder affärslogik för att definiera sin logiska modell och din utrymmesbehörighet. Om du har behörigheten Kan visa , kan du endast se huvudobjekt, såvida inte programmet definierar sin logiska modell med affärslogik.

Skapa analyser genom att välja analystyper

Välj en analystyp och lägg sedan till fält för att skapa analyser med Analystyper i Insight Advisor. Det här är det snabbaste sättet att skapa visualiseringar när du vet vilka analyser som du vill se och vilka data som du vill använda men inte hur du själv bygger analyserna.

Klicka på Skapa en analysInsikter startsidan. I Analysalternativ visas alla tillgängliga analystyper med beskrivningar av hur de används.

Analysalternativ

Analystyper för Insight Advisor, som visar tillgängliga analystyper under alternativet Analyser.

När du har valt en analystyp väljer du fälten eller originalobjekten som du vill använda i analysen. Insikter ger förslag på tillgångar att använda för varje parameter. Du kan ändra analystyper genom att välja en ny analystyp från listrutan eller genom att klicka på Visa alla analyser för att se analysalternativ. Du kan rensa dina urval genom att klicka på Återställ analys.

Bygga en analys

Bygga en analys med analystypen uppdelning.
 1. I ett ark, klicka på Insikter.

 2. Klicka på Skapa en analys.

 3. Välj analystyp från Analysalternativ.

 4. Lägg till de obligatoriska fälten eller originalobjekten för din analystyp.

  När du har lagt till de obligatoriska fälten, genererar Insikter dina diagram.

Skapa analyser med hjälp av Sök

Ställ frågor till Insikter Sök med naturligt språk så genereras relevanta diagram med fältnamn, fältvärden och originalobjekt. Du kan söka i Insikter på följande sätt:

 • Ange en fråga eller ett påstående, till exempel vilka är de bästa produkterna för försäljning eller Visa mig produkt efter intäkter i Sverige. Frågor med naturligt språk fungerar bäst när det refererar till fält- eller originalobjekt direkt.

  Riktlinjer för att använda naturligt språk i dina sökningar finns i Använda naturligt språk med Insikter.

 • Mer information om språkstöd i Sök i Insight Advisor, finns i Språk som stöds.

 • Om din webbläsares röst-till-text-funktion stöds i Insikter kan du klicka på mikrofon-ikonen och ställa din fråga till Insikter.

  Anteckning om information

  Qlik Sense Desktop har inte stöd för frågor med hjälp av röst-till-text-funktioner.

Insikter använder fälten eller termerna du anger. Det kan använda ytterligare fält i de genererade visualiseringarna. Om du tidigare har gett Insikter anvisningar om att dölja diagram, ange fält som dimensioner eller mått, eller utesluta fält från analyser, används dessa. I Qlik Sense Enterprise kan Insikter använda tidigare inlärning från andra publicerade appar om de använder en liknande eller identisk datamodell.

För frågor med naturligt språk försöker Insikter hitta ett matchande Insikts-diagramresultat. Om ett sådant hittas visar det även relaterade resultat. Du kan klicka på Info om du vill visa hur Insikter genererat resultat utifrån din sökfråga. .

Matchande resultat med insikter på naturligt språk

Stapeldiagram med matchande resultat för frågan ”sum(Sales) by Customer” som har tre berättande insikter i delavsnittet Hittade insikter.
Anteckning om information

Om du får följande felmeddelande: ”Det gick inte att generera insikter. Försök igen senare.” kanske du inte uppfyller processorkraven för Insikter.

Läs Systemkrav för Qlik Sense Enterprise (endast på engelska) och kontakta din Qlik-administratör.

 • I ett ark anger du en fråga eller ett påstående i sökfältet Fråga Insikter och klickar på Skicka fråga.

  Alternativt klickar du på Insikter, anger en fråga i sökfältet för Insikter och klickar på Skicka fråga.

Skapa analyser med tillgångsurval

Välj fält och originalobjekt som du vill använda i diagram och låt Insikter Sök autogenerera diagram. Välj tillgångar att använda från resurspanelen. Du kan även skriva in tillgångsnamn i sökfältet Insikter. Insikter använder sedan fälten som du valde till att generera diagrammen. Det kan använda ytterligare fält i de genererade visualiseringarna.

Om du tidigare har gett Insikter anvisningar om att dölja diagram, ange fält som dimensioner eller mått, eller utesluta fält från analyser, används dessa. I Qlik Sense Enterprise kan Insikter använda tidigare inlärning från andra publicerade appar om de använder en liknande eller identisk datamodell.

Insikter-analyser genererade efter urval

Analys skapad genom att välja kund och försäljning.
 1. I ett ark, klicka på Insikter.

 2. I resurspanelen väljer du fält och originalobjekt för att skapa analyser.

  Alternativt kan du ange fält eller originalobjekt i sökfältet.

  När du väljer tillgångar genererar Insikter visualiseringar.

Beaktanden vid dataöverföring av röst-till-text

I många webbläsare Insikter använder röst-till-text-sökningsfunktionen Web Speech API för extern bearbetning av röst-till-text-data. Detta används av både Sök i Insight Advisor och Insight Advisor Chat. Användarens webbläsare kan skicka ljudet som spelats in av webbläsarens API till en extern källa för transkription. Röstbearbetning kommer att hanteras av den webbtjänst som väljs av användarens webbläsare. Till följd av detta kan den inspelade informationen skickas till en tredjepartsserver. Qlik är inte ansvarig för denna utomstående parts databearbetning.

Om användare vill begränsa detta informationsflöde till sin relevanta tredjepartswebbläsare (stänga av röst-till-text-funktionen), ordnas detta med hjälp av specifika kontroller, inklusive inställningar i deras webbläsare och andra säkerhetskonfigurationer.

Använda Insikter-analyser

Du kan expandera en Insikter-analys genom att välja den eller klicka på Visa. Du kan sedan göra urval i analysen.

Observera följande angående val:

 • Urvalen gäller för alla analyser.

 • Urval som gjorts i diagram från dina ark sparas när du öppnar Insikter.

 • Urvalen påverkar inte diagrammen som skapas av Insikter. Mer information om att utforska visualisering och göra urval finns i Upptäck .

Om en analys är ny kan du lägga till den i dina ark. Om diagrammet finns i ett ark kan du klicka på arkets namn längst ner på diagrammet för att gå till arket.

Vissa analystyper, till exempel Period jämfört med period-instrumentpanelen, resulterar i flera relaterade visualiseringar istället för ett diagram. För dessa visas en förhandsgranskning av den typ av visualiseringar som ingår i analysen. Klicka på Öppna analys för att visa analysen med data.

En period jämfört med period-analys

Du kan visa ytterligare alternativ genom att klicka på Visa. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Helskärm. expandera ett diagram om du vill göra ett urval.
 • Redigera analysegenskaper: redigera diagrammets egenskaper om du vill ändra dimensioner, mått eller diagramtyp.

  Redigera Insikter analysegenskaper

 • lägg till i ark...: lägg till diagrammet på ett nytt eller befintligt ark.
 • Lägg till i nytt ark: lägg till diagrammen i ett nytt blad (endast ändringar under perioden, ändringar under perioden (detaljerad), period jämfört med period, period jämfört med period (urval) analystyper).
 • Hämta: hämta diagrammet som en bild, PDF-fil eller data.

 • Dölj: dölj diagram som du inte vill att Insikter ska använda igen. Du kan visa diagrammen som är dolda från din aktuella sökning i Allmänna egenskaper.

  Anteckning om information

  Dölj är inte tillgängligt i appar som använder affärslogik.

Redigera Insikter analysegenskaper

Redigera Insikter-analys genom att välja ett diagram och klicka på Redigera. Följande egenskaper är tillgängliga i Analysegenskaper:

 • Diagramtyp: välj en annan diagramtyp, i den mån det finns tillgängligt. Information om de alternativa diagramtyper som finns för de olika analyserna finns i Analystyper i Insikter.
 • Gynnsam trend: (endast rangordningsanalys) Ange om den gynnsamma trenden för rangordning ska öka eller minska.

 • Parametrar: gör justeringar av parametrar som är specifika för analystypen i diagrammet.

 • Dimensioner och Mått: ändra fälten som används som Dimensioner eller Mått. Du kan ändra måttaggregeringen. Sortera om mått eller dimensioner genom att dra dem.

  Dimensioner och mått från en Insikter-analys kan läggas till bland dina originalobjekt. Klicka på en dimension eller ett mått och klicka sedan på Lägg till ny.

  Om du har specificerat filter i en fråga med naturligt språk, som ett visst fältvärde, kan du ändra dem också.

 • Detaljer: visa information om varför diagrammet skapades och tidigare användning som Insikter har lärt sig av ett diagram. Välj detaljer genom att klicka på dem för att ändra eller avvisa dem. Du kan ställa in fält som dimensioner eller mått eller utesluta fält från framtida analys. Du kan dölja diagram från framtida analys genom att välja Vi har föreslagit ett diagram för den här datakombinationen och klicka på Dölj det här diagrammet.

 • Analysperiod: ändra vilken period från affärslogikskalendern som används i det här diagrammet. Du kan justera analysperioden genom att välja nya värden från Period 1 eller Period 2.

  Välj en analysperiod för diagram av typen rangordning för att visa analystyperna period och periodprestanda.

  Anteckning om information

  Analysperiod är bara tillgängligt när affärslogik är aktiverat och kalenderperioder har skapats för appen. Om det inte finns någon affärslogik, är Analysperiod tillgängligt om appen har datum/tid-fält med autoCalendar-härledningar i laddningsskriptet.

Redigera Insikter-analyser av typen kalenderperiod

Om en standardkalenderperiod har tilldelats till en grupp, är ytterligare periodanalystyper tillgängliga för Insikter-analys. Standardkalenderperioder skapas i affärslogik. De har andra egenskaper än andra diagram. Följande typer finns tillgängliga:

 • Ändringar under perioden: visar hur ett mått har förändrats sedan den aktuella eller senaste perioden i vald analysperiod.

 • Ändringar under perioden (detaljerad): jämför en förändring i ett mått från den aktuella perioden med den tidigare perioden. Förändringen mäts med ett prognostiserat målvärde. Du definierar procentsatserna för om målet uppnås, nästan uppnås eller inte uppnås.

 • Period jämfört med period: jämför ett mått i den aktuella perioden med samma mått i den tidigare perioden.

 • Period jämfört med period: jämför ändringar i ett mått över tid mellan perioder. Den innehåller en filterruta för att utforska dimensionsvärden för period jämfört med period.

Dessa analystyper har unika egenskaper. Ändringar under perioden och Period jämfört med period (detaljerad) har följande egenskaper:

 • Uppdelning: välj den dimension som ska användas tillsammans med måttet om du vill visa ändringarna under perioden.

 • Mått: välj det mått du vill se ändringar under perioden för.

 • Analysperiod: välj analysperiod. Du kan justera analysperioden genom att välja nya värden från Period 1 eller Period 2.

Period jämfört med period har följande egenskaper:

 • Mått: välj det mått du vill se ändringar under perioden för.

 • Analysperiod: välj analysperiod. Du kan justera analysperioden genom att välja nya värden från Period 1 eller Period 2.

Period jämfört med period (detaljerad) har följande egenskaper:

 • Parametrar: ange de procentuella gränserna, den förväntade ändringsmarginalen och den förväntade ändringen.

 • Gynnsam trend: ange om den gynnsamma trenden för måttet ska öka eller minska.

 • Uppdelning: välj dimensionen för att visa de detaljerade periodändringarna tillsammans med måttet.

 • Mått: välj det mått du vill se ändringar under perioden för.

 • Analysperiod: välj analysperiod. Du kan justera analysperioden genom att välja nya värden från Period 1 eller Period 2.

Dessa analystyper har unika egenskaper. Ändringar under perioden och Period jämfört med period (detaljerad) har följande egenskaper:

Insikter lär sig av dina inställningar för det diagrammet, om du lägger till det i ett ark eller om du klickar på Lär in när du har redigerat diagrammet. Tidigare användning som angivits av en användare gäller bara för den användarens instans av Insikter.

Hantera allmänna egenskaper

I Allmänna egenskaper kan du visa och redigera dina dolda och inlärda diagram och inlärning som du har ställt in för när diagram genereras.

Anteckning om information

Allmänna egenskaper är inte tillgängliga när affärslogik är aktiverad.

Följande egenskaper är tillgängliga:

 • Dolda rekommendationer innehåller diagram som du har dolt för sökningar. Du kan klicka på Visa det här diagrammet igen för att åter visa diagrammet i sökningar.
 • Inlärda rekommendationer innehåller diagram som du har valt Lär in för efter redigering. Du kan ta bort inlärda diagram genom att klicka på Ta bort.
 • Dina definierade inställningar visar alla inställningar som Insikter har lärt sig. Du kan ta bort inställningar genom att klicka på Ta bort.

Du kan radera alla dolda diagram, inlärda diagram och inställningar genom att klicka på Radera alla.

Språk som stöds

Qlik Sense har stöd för frågor på naturligt språk på engelska.

Om din Qlik Sense-driftsättning inkluderar åtkomst till en Qlik Sense SaaS-klientorganisation kan administratörer aktivera ytterligare stöd för följande språk:

 • tyska

 • Spanska

 • franska

 • italienska

 • nederländska

 • polska

 • portugisiska

 • ryska

 • Svenska

Engelska används som standard för webbläsare som inte har ställts in på något av de språk som stöds. Du kan ändra vilket språk som används för frågor genom att välja ett nytt språk från knappen Språk. Mer information finns i Aktivera frågor med naturligt språk på flera språk i Qlik Sense Enterprise för Windows (endast på engelska).

Begränsningar

Följande avsnitt listar begränsningar för Insikter.

Allmänna begränsningar

Insikterhar följande allmänna begränsningar:

 • Insikter har stöd för originalobjekt som använder dollarteckenexpansioner i uttrycken med följande begränsningar:
  • Uttryck och bildtexter för originalobjekt expanderas en gång och resultaten cachelagras. Dollarteckenuttryck utvärderas inte igen förrän uttrycken ändras eller cachen löper ut (vanligen 30 dagar efter utvärderingen).
  • Dollarteckenuttryck som definieras så att de expanderas till värden, som =sum(Sales), stöds inte. Dessa uttryck går inte att kombinera med filter i Insikter. Dollarteckenuttryck måste expanderas till uttryck som ska användas i Insikter.

 • I publicerade appar är endast originalobjekt tillgängliga för användning i Insikter. Insight Advisor Chat kan använda fält från publicerade appar för att skapa Insikts-diagram. Om du går till Insikter med hjälp av Utforska detta vidare, kanske din sökning inte är tillgänglig.
 • Om ett fältnamn innehåller enbart numeriska värden kommer det fältet att användas när resultat genereras från frågor med naturligt språk istället för ett superlativ (som toppen eller botten med samma numeriska värde).

  Om du till exempel har sökt efter top 3 service providers och ett av dina fält hette 3, kommer 3 att användas i resultatet istället för topp 3-resultatet för tjänstleverantörer.

 • Frågor på engelska som använder nyckelordet trend med ett mått och ett tidsfilter stöds inte.

Begränsningar i insikter på naturligt språk

Följande begränsningar gäller för insikter på naturligt språk i Insikter:

 • Insikter på naturligt språk är inte alltid inkluderade i de analystyper som stöds, beroende på hur en fråga med naturligt språk behandlas och vilka data som används.

 • Insikter på naturligt språk ger bara ett generellt meddelande om frågan innehåller fler än två filter eller fler än två datavärdesfilter på en dimension. De använda filtren ingår dock i svaret.

 • Insikter på naturligt språk är tillgängliga för följande analystyper:

  • Rangordning

  • Trend över tid

  • Jämförelse

  • Uppdelning (geospatial)

  • Klustring

  • Korrelation

  • Processkontroll (medelvärde)

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!