Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa en visualisering med ett anpassat objekt

Du kan förbättra dina appar med anpassade objekt.

Anpassade objekt som är tillgängliga är:

Du hittar anpassade objekt på resurspanelen under Komplement Anpassade objekt när du redigerar ett ark.

Du kan bygga egna visualiseringskomplement i Dev Hub.

Lägga till ett anpassat objekt i ett ark

Du börjar skapa en visualisering genom att dra ett visualiseringskomplement till ett ark.

  1. Klicka på Redigera Redigera ark i verktygsfältet.

  2. Klicka på Komplement i panelen till vänster när du vill expandera anpassade objekt.
  3. Dra ett visualiseringskomplement till arket.

    Du kan antingen släppa det på en tom plats på arket, halvera ytan för en befintlig visualisering eller ersätta en befintlig visualisering.

    Anteckning om tipsOm du dubbelklickar på ett anpassat objekt läggs det till på arket direkt.
  4. Du kan ändra inställningar som krävs för det anpassade objektet i egenskapspanelen. Inställningar som krävs definieras av komplementets utvecklare. Det kan handla om dimensioner, mått eller andra inställningar.

Du har nu en färdig visualisering som du kan börja använda när du utforskar data i appen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!