Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Metodtips för att välja visualiseringstyper

En bra visualisering visar tydligt förhållanden mellan många värden och man kan snabbt analysera informationen. I Qlik Cloud-analys finns ett antal Qlik Sense-visualiseringar och diagram. Varje diagram passar för att visualisera data på olika sätt för olika syften. Du ska välja diagram genom att bestämma vad du vill se i deras data.

Om du är osäker på vilka visualiseringar du ska använda så kan Qlik Sense ge rekommendationer. Mer information finns i Skapa visualiseringar med Insikter och Skapa visualiseringar med diagramförslag från Insikter.

Nedan kan du läsa om olika ändamål för att visa data och vilka diagramtyper som rekommenderas för ändamålen.

Visa jämförelser

Jämförelsediagram används för att jämföra värden med varandra. Här visas skillnaden mellan värden, till exempel skillnaden mellan olika kategorier eller hur värden förändras över tid.

Jämförelsediagram kan till exempel ge svar på följande frågor:

 • Vilken produkt har sålt bäst totalt i år?
 • Hur har försäljningssiffrorna ökat eller minskat de senaste 24 månaderna?
Diagramtyper för att visa jämförelser
Diagramtyp Vanligt ändamål
Stapeldiagram Jämföra kategorier med samma mått.
Linjediagram Jämföra trender över tid.
Kombinationsdiagram Jämföra mått med olika skalor.

Om du vill jämföra olika värden i samma dimension kan du använda parallella tillstånd. Mer information finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Visa relationer

Relationsdiagram används för att utforska relationer mellan värden. Med ett relationsdiagram kan du undersöka samband, outliers och kluster i data.

Relationsdiagram kan till exempel ge svar på följande frågor:

 • Finns det något samband mellan annonskostnader och försäljning för våra produkter?
 • Hur varierar utgifter och intäkter per region?
Diagramtyper för att visa relationer
Diagramtyp Vanligt ändamål
Spridningsdiagram Visa relationerna mellan två eller tre mått för en dimension.

Visa sammanställningar

Sammanställningsdiagram tar ett totalt värde och analysera vilka delvärden som utgör det totala värdet. Sammanställningsdiagram kan vara statiska och visa hur ett totalt värde är sammansatt just nu, eller också kan de visa hur sammanställningen av ett totalt värde förändras över tid. Sammanställningsdiagram kan visa sammanställningar i procent av totalvärdet eller de fasta värdena av totalvärdet.

Sammanställningsdiagram kan till exempel ge svar på följande frågor:

 • Hur många procent av den totala försäljningen kommer från varje region?
 • Hur stor del av den totala kvartalsbudgeten har gått till varje avdelning det senaste året?
Diagramtyper för att visa sammanställningar
Diagramtyp Vanligt ändamål
Stapeldiagram Visa hur ett värdes sammanställning varierar under kort tid.
Linjediagram Visa hur ett värdes sammanställning varierar under lång tid.
Cirkeldiagram Visa statisk sammanställning av ett värde.
Vattenfallsdiagram Visa statisk sammanställning av ett värde med ackumulering till eller subtrahering från totalvärdet.
Trädkarta Visa statisk sammanställning av ett värdes ackumulering till totalvärdet.

Visa fördelningar

Fördelningsdiagram används för att utforska hur värden inom data är grupperade. Fördelningsdiagram visar formen av dina data, intervallet för dess värden och eventuella outliers.

Fördelningsdiagram kan till exempel ge svar på följande frågor: 

 • Hur många kunder har vi i varje åldersgrupp?
 • I vilka städer används våra tjänster mest?
Diagramtyper för att visa fördelningar
Diagramtyp Vanligt ändamål
Histogram Visa hur data fördelas i intervall.
Spridningsdiagram Visa fördelningen av två mått.
Fördelningsdiagram Visa fördelningen av måttvärden i en dimension.
Lådagram Visa omfång och fördelning för numeriska data.

Visa resultat

Resultatdiagram ger en snabbtitt på ett resultatmått. Genom att titta på ett resultatdiagram kan en användare snabbt identifiera måttvärdet och om resultatet är de förväntade.

Resultatdiagram kan till exempel inkludera svar på följande frågor:

 • Vad är den aktuella totala försäljningen för det här kvartalet?
 • Motsvarar aktuell total försäljning för det här kvartalet den planerade försäljningen?
 • Vad är resultatet för den här produktlinjen jämfört med andra produktlinjer?
Diagramtyper för att visa resultat
Diagramtyp Vanligt ändamål
Nyansdiagram Jämföra ett måtts resultat för flera dimensioner.
Mätare Visa ett resultatvärde för att förstå resultatet omedelbart.
KPI (nyckeltal) Visa ett eller två resultatmått.
Text och bild Visa text eller flera mått tillsammans med en bild.

Visa data

I datadiagram presenteras detaljerade data istället för en visualisering av data. Datadiagram är bra när du behöver visa exakta värden och när du vill jämföra enstaka värden.

Datadiagram kan till exempel innehålla svar på följande frågor:

 • Hur såg varje transaktion ut den här månaden?
 • Hur många har vi sålt av varje artikel i varje produktgrupp till var och en av våra kunder, och till vilket belopp?
Diagramtyper för att visa data
Diagramtyp Vanligt ändamål
Tabell Visa exakta värden från dina data utan trender eller mönster.
Pivottabell Visa exakta värden för flera dimensioner och mått.

Visa geografi

Geografiska diagram visualiserar dina data per geografi och visar dina data på en karta som punkter eller områden.

Geografiska diagram kan till exempel innehålla svar på följande vanliga frågor:

 • I vilka städer används våra tjänster mest?
 • Vilka länder har flest kunder?
Diagramtyper för att visa geografi
Diagramtyp Vanligt ändamål
Mappa diagram Visa data representerad geografiskt per punkt eller område.

Vad gör jag om det inte finns något standarddiagram som passar för mina ändamål?

Du kan använda kontroller eller objekt från ett paket från Qlik:

Du kan även skapa anpassade visualiseringsobjekt om inget av standarddiagrammen som finns passar för din datavisualisering.

Mer information finns i Skapa en visualisering med ett anpassat objekt.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!