Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Aangepaste stijl toepassen op een visualisatie

De stijleigenschappen van een visualisatie worden standaard bepaald door het app-thema. Gebruik het stijlvenster om van afzonderlijke visualisaties het app-thema te overschrijven. In het stijlvenster kunt u ook afzonderlijke diagrammen vormgeven met eigenschappen die niet beschikbaar zijn in het app-thema.

Het stijlvenster is beschikbaar in het eigenschappenvenster. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijl. Welke eigenschappen aangepast kunnen worden, wordt bepaald door het diagramtype.

Voorbeelden van stijleigenschappen die u kunt aanpassen zijn onder andere:

  • Diagramtitel, ondertitel en voetnoot

  • Achtergrondkleur en -afbeelding

  • Meting, dimensie en aslabels

Voor een lijst met beschikbare aanpasbare eigenschappen voor elk diagramtype gaat u naar het Help-onderwerp van het desbetreffende diagram.

Visualisatievormgeving kopiëren en plakken

Als u een aangepaste vormgeving hebt toegepast op een visualisatie, kunt u de stijleigenschappen kopiëren en plakken naar een andere visualisatie. Met deze optie kunt u snel de vormgeving van uw visualisaties afstemmen zonder ze te bewerken in het eigenschappenvenster of door een aangepast thema toe te voegen.

U kunt stijlen kopiëren en plakken in verschillende diagramtypen. De volledige stijldefinitie wordt toegepast op het diagram. Als een diagram eigenschappen bevat die niet van toepassing zijn op het diagram dat wordt vormgegeven, worden deze eigenschappen toch overgedragen naar het desbetreffende diagram.

  1. In de bewerkingsmodus van het werkblad klikt u met de rechtermuisknop op een diagram of opent u het optiemenu door de knop Drie puntjes-menu ernaast te selecteren.

  2. Klik op Kopiëren Stijl kopiëren.

  3. Klik met de rechtermuisknop op het diagram waarin u de stijl wilt plakken of open het optiemenu.

  4. Klik op Plakken Stijl plakken.

Beperkingen

  • U kunt de stijl van een mastervisualisatie niet kopiëren en plakken.

  • U kunt de stijl van een toewijzing niet kopiëren en plakken.

App-thema's

Als u de stijl van alle visualisaties in de app wilt wijzigen, kunt u beter het app-thema aanpassen. Overweeg om een aangepast thema te maken en toe te passen op de app als u meer controle wenst van specifieke stijlaspecten van alle app-visualisaties.

Voor informatie over het vormgeven van een app gaat u naar Een app vormgeven

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!