Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dataresurser i visualiseringar

Visualiseringar använder data på många olika sätt. Dina visualiseringar påverkas av vad dina data består av och hur de har skapats. Dina dataresurser blir först och främst dimensioner och mått i dina visualiseringar. De definierar kategorierna i visualiseringarna och mätningen av de kategorierna. Ett fält kan användas för att gruppera data eller omvandlas med en aggregeringsfunktion för att vara ett mått i datakategorier.

Vilka typer av data du har i dina tabeller och fält påverkar även om de kan användas som dimensioner eller mått, samt vilka sorteringsalternativ som är mest effektiva. Kvantitativa och kvalitativa data rekommenderas till exempel för olika användning som dimensioner eller mått.

Från dataresurser kommer de data som ska visas, och de kan användas för att styra vilka data som visas och hur de presenteras. Du kan till exempel färglägga en visualisering med hjälp av en dimension eller ett mått som inte används i visualiseringen. Mer information finns här Ändra utseende på en visualisering.

Resurspanelen innehåller de olika datakällorna som kan användas i visualiseringen. Resurspanelen innehåller de olika datakällorna som kan användas i visualiseringen. Mer information finns i Resurspanelen.

Dataresurser

Följande dataresurser kan du använda när du skapar visualiseringar:

 • Fält
 • Mått
 • Dimensioner
 • Original

Fält

Data som laddas i Qlik Sense lagras i fält. Fält innehåller ett eller flera värden och motsvarar kolumner i en databastabell. Fältdata kan innehålla kvantitativa eller kvalitativa data.

I en visualisering används fält för att skapa dimensioner och mått. Du kan också använda fält på olika sätt när du lägger till visualiseringar i din app. Vissa visualiseringar, till exempel tabeller, kan visa fält i ett oförändrat tillstånd.

Vissa fält kräver särskilda överväganden, till exempel fält för datum eller tid.

Mer information finns här Fält.

Mått

Mått är de data du vill visa. Mått skapas från ett uttryck som är sammansatt av aggregeringsfunktioner, exempelvis Sum eller Max, i kombination med ett eller flera fält.

Mer information finns här Mått.

Dimensioner

Dimensioner styr hur data i en visualisering grupperas. Exempel: total försäljning per land eller antal produkter per leverantör. Dimensioner visar distinkta värden från det fält som valts som en dimension. Dimensioner kan även beräknas med hjälp av uttryck.

Mer information finns här Dimensioner.

Original

Originalobjekt är dimensioner, mått eller visualiseringar, som kan återanvändas i andra dimensioner och ark i din app. Vid uppdatering av ett originalobjekt uppdateras även alla dess instanser. Det innebär att om du har samma mått i fem visualiseringar uppdateras samtliga varje gång originalobjektet ändras.

För originalobjekt finns även fler designalternativ. Du kan till exempel tilldela en originaldimension specifika värden färger, så att de specifika värdena är enhetliga i visualiseringarna.

Originalobjekt har även särskilda dimensioner som hierarkiska dimensioner och kalendermått.

Mer information finns här Återanvända resurser med originalobjekt.

Uttryck

Ett uttryck är en kombination av funktioner, fält och matematiska operatorer (+ * / =). Uttryck används för att bearbeta data i appen i syfte att skapa ett resultat som kan ses i en visualisering.

Uttryck används främst för att skapa mått. De kan också användas för att skapa beräknade dimensioner eller definiera egenskaper i olika visualiseringar. Du kan till exempel använda uttryck för att definiera intervallgränser för mätare och referenslinjer för stapeldiagram.

Mer information finns här Använda uttryck i visualiseringar.

Datatyper i visualiseringar

Olika sorters data har olika egenskaper. Vissa data kan fungera bäst som dimensioner eller mått. På ett liknande sätt kan en del datatyper fungera bättre än andra som en dimension i vissa visualiseringar, eller som ett mått med vissa aggregeringsfunktioner.

Fälten kan innehålla kvantitativa eller kvalitativa data. För kvantitativa data mäts värdena numeriskt på en stigande skala. Kvantitativa data vara kvotdata eller intervaller:

 • Kvotdata: Kvotdata är kvantitativa data som du kan utföra aritmetiska operationer på, som kostnad eller ålder.

  Du kan till exempel summera försäljningsvärden för en månad för att få totalvärdet.

 • Intervalldata: Intervalldata är kvantitativa data som det inte går att utföra aritmetiska operationer på.

  Du kan till exempel inte beräkna summan av en veckas temperaturer, men för varje dag går det att beräkna medeltemperaturen eller det högsta/lägsta värdet.

Kvalitativa data kan inte mätas numeriskt, men kan beskrivas med språk. Kvalitativa data kan vara nominala eller ordinala:

 • Nominella data: Fält med nominella data har distinkta kvalitativa värden utan någon definierad ordning.

  Produktnamn och kundnamn är exempel på nominella data, eftersom de har distinkta värden men inte någon bestämd ordning.

 • Ordinaldata: Fält med ordinaldata har kvalitativa värden med rangordning eller position. Ordinaldata sorteras efter sin ordning, inte alfabetiskt.

  Låg, medel och hög är exempel på ordinalvärden. Liten, mellan och stor är också ordinalvärden.

Följande tabell innehåller en allmän översikt av rekommenderade visualiseringstyper och aggregeringsfunktioner för datatyper. Dessa rekommendationer bör inte betraktas som absoluta.

Visualiseringsrekommendationer för datatyper som mått
Datatyp Rekommenderade aggregeringsfunktioner Ej rekommenderade aggregeringsfunktioner
Nominella Antal

Medel

Median

Summa

Ordinaldata

Antal

Median

Medel

Summa

Kvotdata

Antal

Medel

Median

Summa
Intervalldata

Antal

Medel

Median

Summa

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!