Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Visualiseringar

Med visualiseringar kan du presentera data så att dina appanvändare kan tolka och utforska dem. Till exempel ett stapeldiagram som jämför försäljningssiffror för olika regioner, eller en tabell med exakta värden för samma data. Bra visualiseringar hjälper dig att snabbt göra en korrekt tolkning av data som visas.

Visualiseringar är enkla att lägga till och anpassa. De kan vara diagram, som stapeldiagram, cirkeldiagram, tabeller, mätare och trädkartor. Varje diagramtyp har en unik funktion. I Qlik Sense Dev Hub kan du skapa anpassade objekt. Qlik Sense markerar automatiskt element som är associerade med dina urval så att du kan söka nedåt i hierarkin och använda filter.

Ett ark med fyra olika visualiseringar

Ark med visualiseringar.

Förstå datakällorna du använder i visualiseringarna

För att kunna utforma en effektiv visualisering med ett tydligt syfte måste du förstå dina data. Fråga dig följande:

 • Vilken typ av data är det? Nominella data, ordinaldata, intervalldata eller kvotdata?
 • Hur hänger de olika delarna ihop?
 • Kan du organisera dina data så att det blir enkelt att skapa visualiseringarna?
 • Vad vill du kommunicera med dina data?
 • Finns det dimensioner eller mått som du vill använda i fler visualiseringar?

Du måste också förstå dina data i egenskap av fält, dimensioner och mått. De påverkar hur dina data används i dina visualiseringar.

Mer information finns här Beprövade metoder för datamodellering.

Välja visualiseringstyper som passar ditt syfte

Varje visualiseringstyp har ett specifikt mål. Du måste först fundera på syftet med visualiseringen, och välja en visualiseringstyp som låter dig utforska dina data på ett sätt som passar det syftet.

Exempel: du vill visa hur ett mått, kvartalsförsäljning, utvecklas över tid. Du bör välja ett linjediagram eftersom en av dess starka sidor är att visa hur måttet värde förändras över tid. Alternativt kan du börja med vilken typ av analys du vill göra.

Mer information finns i Metodtips för att välja visualiseringstyper och Skapa och redigera visualiseringar.

Om du är osäker på vilka visualiseringstyper att använda med dina data erbjuder Qlik Sense två metoder att skapa visualiseringar med assistans:

 • Med Insikter kan du låta Qlik Sense analysera dina data och generera visualiseringar utifrån dina sökningar och urval. Du kan sedan välja att lägga till visualiseringarna på arken.

  Mer information finns här: Skapa visualiseringar med Insikter.

 • Du kan också skapa visualiseringar med diagramförslag genom att dra ett fält till arket från resurspanelen och sedan dra ytterligare fält som du vill ha i visualiseringen till det första fältet. Qlik Sense skapar sedan ett förslag på visualisering baserat på de valda fälten för visualiseringen.

  Mer information finns i Skapa visualiseringar med diagramförslag från Insikter.

Uppdatera visualiseringar för att förbättra hur data visas

När du har skapar visualiseringar kan du ändra dem så att data visas på bästa sätt och lyfts fram på arket. Du kan även ändra data, eller byta till en annan visualiseringstyp.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!