Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning – Skapa visualiseringar

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du skapar visualiseringar i Qlik Sense.

Jag kan inte hitta fälten i resurspanelen

Jag hittar Diagram och Original i resurspanelen men inte Fält.

Möjlig orsak  

Du arbetar med en publicerad app. En del innehåll är inte tillgängligt i resurspanelen i en publicerad app.

Mitt diagram är inte rätt sorterat

Jag ställer in automatisk sortering av mitt diagram i dimensionen men resultaten är inte rätt sorterade.

Möjlig orsak  

Dimensionen är ett uttryck med ett resultat som har en annan typ av data än de datafält som används i uttrycket.

Föreslagen åtgärd  

Ändra sorteringen av dimension till anpassad och välj ett sorteringsalternativ som motsvarar resultatet av uttrycket. Till exempel om ditt uttryck sammanfogar två fält till en sträng, som Month(salesDate)&'/'&Day(salesdate), ska du välja att sortera i bokstavsordning.

Mer information finns här Ändra sorteringsordning för en visualisering.

Mina kalenderåtgärder visar felaktiga aggregeringar i visualiseringar

När jag använder mina kalenderåtgärder i visualiseringar får jag ser fel aggregeringsresultat. Till exempel kalenderåtgärder som skapats från samma fält och aggregeringar men med olika tidsintervall kan visa samma summor.

Möjlig orsak  

Tabellen som innehåller aggregeringsfältet är inte kopplat till tabellen som innehåller datumfältet och därför får du inte rätt aggregering i fältet med de valda tidsintervallen.

Föreslagen åtgärd  

Skapa en association mellan tabellen som innehåller aggregeringsfältet och tabellen som innehåller datumfältet. Om det inte finns någon association i Datahanteraren lägger du till en tabell som innehåller ett datumfält med en koppling till den tabell som innehåller aggregeringsfältet.

Mer information finns i Hantera dataassociationer.

Det finns inget tidsintervall att välja i Skapa kalenderåtgärder

När jag har ett valt datumfält i dialogrutan Skapa kalenderåtgärder och försöker skapa kalenderåtgärder från ett fält finns det inga tidsintervall att välja i dialogrutan Skapa kalenderåtgärder.

Möjlig orsak  

Det valda datumfältet har inte rätt tidsflaggor som kan fungera med kalendern. Om du inte har giltiga datumfält kan du inte skapa kalenderåtgärder. Om du har minst ett giltigt datumfält kommer alla datumfält att vara tillgängliga i datumfältet. Men de måste ha rätt tidsflaggor i autoCalendar för att kunna aktiverar urvalet av tidsintervall från listrutan med tidsintervall.

Föreslagen åtgärd  

Välj ett datumfält som använder autoCalendar. Om du är osäker på vilken kalender som är kopplad till ditt datumfält går du till avsnittet Fält på panelen Resurser där du kan se vilken kalender som används när du klickar på datumfälten där.

Mitt valda datumfält för kalenderåtgärder använder inte rätt kalender

Jag har två kalendrar där jag har lagt till tidsflaggor manuellt. Mina tidsflaggor har samma namn som de i autoCalendar, så båda är kvalificerade för användning med kalendern. Men bara en av mina kalendrar har samma definition för tidsflaggor som autoCalendar. Jag har ett datumfält som är associerat med båda kalendrarna. När jag försöker skapa kalenderåtgärder med att datumfält används kalendern med rätt namn men andra definitioner än i autoCalendar.

Möjlig orsak  

I fall ett datumfält är kopplat till flera kalendrar och varje kalender har konfigurerats med rätt namngivna tidsstämplar väljer kalenderåtgärderna den först kvalificerade kalendern som definierats i ditt dataladdningsskript.

Föreslagen åtgärd  

Flytta skriptavsnittet som innehåller kalendern du vill använda med kalenderåtgärderna till en plats före andra kvalificerade kalendrar i ditt dataladdningsskript.

Mer information finns i Organisera skriptkoden.

Jag kan inte redigera ett variabelvärde

Jag kan inte redigera en variabel som finns med i listan i variabeldialogen.

Möjlig orsak  

Variabeln definieras i skriptet.

Föreslagen åtgärd  

Redigera variabeln i skriptet. Använd Skriptredigeraren eller ta bort variabeln från skriptet med hjälp av Skriptredigeraren för att göra variabeln redigeringsbar från variabeldialogen.

Mer information finns i Redigera en variabel och Redigera dataladdningsskriptet.

Anteckning om informationDu kan inte döpa om en variabel.

Kartan placerar platserna i platsfältet på fel sätt

När jag lägger till ett platsfält till ett skikt på kartan visas inte platserna på rätt plats.

Möjlig orsak  

Kartan har inte tillräckligt med kontext för att hitta platserna i ditt fält. Det kan hända när en plats i fältet delar ett namn med ett antal andra möjliga platser på kartan.

Föreslagen åtgärd  

Ställ in Platsens omfattning i skiktet till Anpassad och ange ytterligare information. Alternativt kan du kvalificera platsfältet med ett uttryck som innehåller ytterligare fält med relevant geografisk information. Om ditt platsfält innehöll orter och du hade fälten Land och Delstat kan du använda [City]&','&[State]&','&[Country].

Ingen karta visas

Jag använder Qlik Geoanalytics-server och bakgrundskartan visas inte.

Möjlig orsak  

Din webbläsare har inte kommer åt qlikcloud.com eller så hindrar din brandväggsinställningar eller proxies att JavaScript används från qlikcloud.com.

Föreslagen åtgärd  

Besök statussidan från din webbläsare.

Kontakta din systemadministratör för hjälp om din webbläsare inte kommer åt qlikcloud.com.

Om sidan skriver "ok" då kan din webbläsare nå qlikcloud.com. Se till att JavaScript från qlikcloud.com är tillåtet.

Gör följande:

  • Lägg till https://*.qlikcloud.com som betrodd webbplats. (rekommenderas)
  • Aktivera JavaScript från webbplatser som inte är betrodda. (rekommenderas inte)

Felmeddelande: Dina data innehåller ogiltiga geometriska former som inte kan visas på kartan. Granska uppgifterna och försök igen.

Jag laddade geoformer från en KML-fil till Qlik Sense. När jag försöker lägga till fältet till kartan säger ett felmeddelande att mina uppgifter innehåller ogiltiga geometrier som inte kan visas på kartan.

Möjlig orsak  

Det finns ett fel i geometrierna som förhindrar att Qlik Sense visar dem på kartan eller så kan geometriuppgifterna vara i ett ogiltigt format

Föreslagen åtgärd  

Kontrollera om geometriuppgifterna har några fel och försök igen.

Felmeddelande: Det gick inte att hitta följande platser: <locations>. Granska värdena i dina data och försök igen.

Jag lade till mitt platsfält på kartan och fick ett felmeddelande som sa att det inte gick att hitta platserna i platsfältet.

Möjlig orsak  

Qlik Sense kunde inte hitta platsen. Det kan finnas ett stavningsfel i namnet eller så är platsen inte tillgänglig i Qlik Sense platsdatabasen.

Föreslagen åtgärd  

Granska värdena i dina data och försök att lägga till fältet igen. Om det inte går att hitta en plats kan du alternativt lägga till den manuellt med koordinater för punkter eller geoformer för områden.

Felmeddelande: Det gick inte att hitta följande platser: <locations>. Granska värdena i dina data och försök igen.

Jag lade till ett platsfält på skiktet och fick ett felmeddelande som sa att det inte gick att hitta vissa platser i platsfältet.

Möjlig orsak  

Qlik Sense kunde inte hitta platsen. Det kan finnas ett stavningsfel i namnet eller så är platsen inte tillgänglig i Qlik Sense platsdatabasen.

Föreslagen åtgärd  

Granska värdena i dina data och försök att lägga till fältet igen. Om det inte går att hitta en plats kan du alternativt lägga till den manuellt med koordinater för punkter eller geoformer för områden.

Felmeddelande: Följande platser gav mer än ett resultat: <locations>. Ange en anpassad omfattning för att förtydliga vilka platser som ska visas.

Jag lade till ett platsfält på skiktet och fick ett felmeddelande som sa att vissa platser i fältet hade mer än ett möjligt resultat på kartan.

Möjlig orsak  

En eller fler platser på platsfältet är tvetydiga, med flera möjliga platser på kartan.

Föreslagen åtgärd  

Ställ in Platsens omfattning i skiktet till Anpassad och ange ytterligare information. Alternativt kan du kvalificera platsfältet med ett uttryck som innehåller ytterligare fält med relevant geografisk information. Om platsfältet innehöll orter som: [City]&','&[County]&','&[State].

Felmeddelande: Vissa linjer kunde inte visas på grund av ogiltiga data i bredduttrycket. Granska uppgifterna och försök igen.

Jag angav ett fält eller ett uttryck för att kontrollera bredden på linjerna i min karta och fick ett felmeddelande om att vissa linjer har ogiltiga data.

Möjlig orsak  

Det finns ett fel i bredduttrycket som förhindrar Qlik Sense att visa specifika linjer på kartan.

Föreslagen åtgärd  

Ditt uttryck innehåller kanske icke-numeriska värden. Granska uppgifterna och försök igen.

Felmeddelande: Vissa täthetspunkter kunde inte visas på grund av ogiltiga data i viktuttrycket. Granska uppgifterna och försök igen.

Jag angav ett fält eller uttryck för att kontrollera tätheten på punkterna i min karta och fick ett felmeddelande om att vissa tätheter har ogiltiga data.

Möjlig orsak  

Det finns ett fel i viktuttrycket som förhindrar Qlik Sense att visa specifika tätheter på kartan.

Föreslagen åtgärd  

Ditt uttryck innehåller kanske icke-numeriska värden. Granska uppgifterna och försök igen.

Jag lade till ett bildbakgrundsskikt och kan inte se min bild

Jag har lagt till ett bildbakgrundsskikt i min kartvisualisering men jag kan inte se det på kartan.

Möjlig orsak  

Beroende på kartans projektion och bildens skala kan kartan vara för utzoomad för att du ska kunna se bilden.

Föreslagen åtgärd  

Gör ett av följande:
  • Gå till Kartinställningar och aktivera Automatisk zoom. Lägg till ett skikt med platsdata som skulle placera det över samma område som ditt bildbakgrundsskikt.
  • Gå till Presentation och aktivera Visa felsökningsinformation. Kartan innehåller nu koordinater för mittpunkten på det visade området.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!