Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa visualiseringar med diagramförslag från Insikter

Qlik Sense erbjuder många olika visualiseringar att använda med dina data. Det kan vara svårt att välja rätt sorts diagram när du skapar din första Qlik Sense-app.

Med diagramförslag från Insikter kan du välja datafält och låta Insikter välja dimensioner, mått och visualiseringstyper. När du lägger till eller tar bort fält justeras den föreslagna visualiseringen baserat på dina ändringar. Du kan anpassa ett visualiseringsförslag med en fokuserad uppsättning egenskaper.

Om du startade en visualisering och aktiverar Diagramförslag ändras visualiseringen till en föreslagen visualisering.

Anteckning om varningOm du aktiverar Diagramförslag och sedan inaktiverar dem förlorar du ändringarna som gjordes i din visualisering. Du kan återställa din gamla visualisering genom att ångra ändringarna. Men om du navigerar bort från arkvyn eller gör ändringar i resurspanelen kan du inte ångra och återställa visualiseringen. Mer information finns i Ångra och göra om åtgärder.

Skapa en ny visualisering med diagramförslag

 1. Klicka på Redigera objekt Redigera ark i verktygsfältet.

  Resurspanelen öppnas på vänster sida.

 2. I Databas Fält, dra och släpp ett fält till arket.

  Fält föreslagna som dimensioner läggs till som tabeller eller histogram. Fält som föreslås som mått läggs till som KPI:er.

  Lägg till fält som filterrutor genom att hålla skifttangenten när du drar och släpper fältet.

 3. Lägg till ytterligare fält genom att utföra ett av följande:

  • Dra och släpp ett fält på den visualisering som skapades från det första fältet, eller på Föreslå till höger.

   Qlik Sense fastställer om fältet ska användas som en dimension eller ett mått, och vilket måttaggregering som ska användas.

  • Klicka på Lägg till på egenskapspanelen och välj ett fält.
  • Dra och släpp ett fält på Släpp element här under Dimensioner eller Mått.

  Visualiseringen ändras när fält läggs till den.

 4. Alternativt kan du ta bort oönskade fält.
 5. Klicka på Redigera objekt Klart.

Ändra en befintlig visualisering med diagramförslag

Du kan ändra en befintlig visualisering genom att lägga till fält eller ta bort oönskade fält. Om du aktiverar Diagramförslag i egenskapspanelen till höger ändras den valda visualiseringen till ett diagramförslag baserat på visualiseringens fält. Du kan ändra förslagen som Qlik Sense ger. Du kan till exempel:

 • Dra fält mellan Dimensioner och Mått för att ändra hur ett fält används. Om du flyttar ett fält till Dimensioner raderas dess aggregering. Om du flyttar ett fält till Mått tilldelas det en aggregering.
 • Välj en annan aggregering för ett fält som används som ett mått. Ditt val av aggregering används när du använder fältet som ett mått, när Diagramförslag är aktiverat.
 • Använd Ändra diagramtyp för att välja en annan typ av diagram än det föreslagna.

Justera inställningarna när du använder diagramförslag

Du kan justera inställningarna i egenskapspanelen för Data och Utseende. Egenskapspanelen för visualiseringar skapade med diagramförslag innehåller en fokuserad uppsättning egenskapsinställningar. Inaktivering av Diagramförslag ger tillbaka åtkomst till alla tillgängliga egenskaper. För beskrivningar av de tillgängliga fälten, se ämnen om visualiseringsegenskaper i Visualiseringar.

Begränsningar vid användningen av diagramförslag

 • Du kan inte aktivera Diagramförslag för en originalvisualisering.
 • Du kan inte aktivera Diagramförslag för filterrutor, histogram eller kartor.
 • Diagram med Diagramförslag aktiverat stöds inte i Qlik NPrinting rapporter. För att inkludera diagram som skapats med Diagramförslag Qlik NPrinting rapporter måste du inaktivera Diagramförslag.
 • Du kan bara ändra aggregeringen av ett mått när dess etikett är standardetiketten.
 • Du kan inte dra en originaldimension till Mått. Du kan inte dra ett originalmått till Dimensioner.
 • Du kan bara dra ett fält från Mått till Dimensioner om dess uttryck är enkelt. Mer information om hur du använder uttryck i visualiseringar finns i Använda uttryck i visualiseringar.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!