Gå till huvudinnehåll

Redigera visualiseringar

När du har skapat en visualisering vill du kanske göra justeringar för att förbättra hur den förmedlar information till användare. Du kan till exempel ändra vilka data som används eller hur visualiseringen ser ut. Du kan lägga till fler dimensioner eller mått för att skapa en fylligare presentation, eller ta bort några för att göra visualiseringen renare och tydligare.

Data i en visualisering kan ändras. Du kan till exempel korrigera en ogiltig dimension eller ett ogiltigt mått, eller koppla bort ett mått från ett originalmått så att du kan modifiera det utan att ändra originalmåttet. Mer information finns i Ändra data för en visualisering.

Visualiseringens utseende kan redigeras så att den ser bättre ut och informationen blir lättare att förstå. Du kan justera visualiseringens utseende på flera olika sätt:

 • Färger: Färgläggning är ett av de bästa sätten att lyfta fram värden i en visualisering. Qlik Sense erbjuder en rad olika färgläggningsalternativ.

  Du kan till exempel tilldela de distinkta värdena i en originaldimension färger och på så sätt säkerställa att värdena får samma färger i alla visualiseringar.

  Mer information finns i Färglägga en visualisering.

 • Sortering: Om du sorterar dina dimensioner och mått blir det enklare att presentera innehållet på ett logiskt sätt som är lätt att förstå.

  Mer information finns i Ändra sorteringsordning för en visualisering.

 • Rubriker och etiketter: Rubriker och etiketter kan ändras så att informationen blir tydligare och mer detaljerad.

  I ett cirkeldiagram som visar försäljning per region kan du till exempel lägga till ett uttryck som ger summan av den totala försäljningen.

  Mer information finns i Ändra utseende på en visualisering.

 • Presentation: Olika visualiseringar har olika visualiseringsalternativ som kan justeras för att visa data på ett bättre sätt.

  I ett stapeldiagram kan du till exempel ange om du vill använda grupperade staplar eller flervärdesstaplar, och om de ska vara vertikala eller horisontella.

  Mer information finns i Ändra utseende på en visualisering.

Du kan konvertera en visualisering till en annan visualiseringstyp och bevara dina inställningar. Mer information finns i Konvertera en visualisering till en annan slags visualisering..

Du redigerar visualiseringens egenskaper i egenskapspanelen.

 1. Klicka på Redigera Redigera ark i verktygsfältet.

  Egenskapspanelen för arket öppnas på höger sida.

  Om det är dolt klickar du på Visa egenskaper öppna höger panel i det nedre högra hörnet.

 2. Klicka på den visualisering som du vill redigera.

  Egenskapspanelen visar nu visualiseringens egenskaper.

 3. Gör dina ändringar under Egenskaper.
 4. Gör dina ändringar i egenskapspanelen.
 5. Klicka på Checkmark Klar med redigeringen i verktygsfältet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!