Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Visualiseringar

Du kan använda visualiseringar för att visa uppgifterna som laddats i appen. I ett stapeldiagram kan du till exempel jämföra försäljningssiffror för olika regioner, eller så kan en tabell innehålla exakta värden för samma data.

Urval du gör i en visualisering påverkar alla associerade visualiseringar på alla ark.

Skapa en visualisering

Visualiseringar skapas av fördefinierade diagram eller anpassade objekt. Du måste vara i RedigeraRedigera-läge för att kunna lägga till en visualisering på arket.

 1. Dra visualiseringen från resurspanelen till arket eller dubbelklicka på visualiseringen.
 2. Lägg till dimensioner och mått i visualiseringen. Hur många dimensioner och mått som krävs beror på vilken visualisering du har valt.

  Dimensioner styr hur data i en visualisering grupperas. Exempel: total försäljning per land eller antal produkter per leverantör. Mer information finns i Dimensioner.

  Mått är beräkningar som används i visualiseringar, och representeras vanligen på y-axeln i ett stapeldiagram eller av en kolumn i en tabell. Mått skapas från ett uttryck som är sammansatt av aggregeringsfunktioner, exempelvis Sum eller Max, i kombination med ett eller flera fält. Mer information finns i Mått.

 3. Justera presentationen med till exempel sortering, färger eller etiketter.

  Mer information finns i Ändra utseende på en visualisering.

Du kan konvertera mellan olika visualiseringstyper genom att dra ett nytt diagram till visualiseringen på ett ark.

Andra metoder för att skapa en visualisering finns i Skapa och redigera visualiseringar.

Återanvända en visualisering

Om du har skapat en visualisering som du vill återanvända på andra ark i appen kan du spara den som en originalvisualisering. Du kan bara skapa originalvisualiseringar i en opublicerad app. När appen har publicerats kan alla användare lägga till visualiseringen på sina egna ark, men de kan inte ändra den.

Anteckning om tipsHögerklicka på en visualisering och välj originalobjekt Lägg till bland originalen om du vill spara den som en originalvisualisering.

Originalvisualiseringar hittar du under originalobjekt på resurspanelen.

Vilka visualiseringar finns?

Det finns två grundläggande typer av visualiseringar på resurspanelen.

 • Diagram illustrerar data med visuella element som staplar, linjer och punkter.
 • Textbaserade visualiseringar presenterar data som text, till exempel tabeller och filter.

Det finns instrumentpanelsobjekt i resurspanelen.

Olika diagram passar olika bra, beroende på vad du vill göra med din visualisering.

Mer information finns i Metodtips för att välja visualiseringstyper.

Om de fördefinierade visualiseringarna inte passar ditt syfte kan du använda ett visualiseringskomplement. Du hittar dem på resurspanelen under Komplement.

Diagram
Diagram Ikon Beskrivning
Stapeldiagram Vertikalt stapeldiagram Stapeldiagrammet visar en stapel för varje dimensionsvärde. Stapelns längd motsvarar dess numeriska måttvärde.
Lådagram Lådagram Lådagrammet är lämpligt när du jämför intervall och fördelning för grupper med numeriska data, vilka illustreras med en ruta med morrhårsvärden och en centrumlinje i mitten.
Nyansdiagram   Nyansdiagram kan användas för att visualisera och jämföra resultat för ett mått med ett målvärde och en kvalitativ skala, som dålig, medel och bra.
Kombinationsdiagram Kombinationsdiagram Kombinationsdiagrammet kombinerar staplar och linjer i samma diagram. Staplarna och linjerna har olika axlar för att möjliggöra jämförelse av procenttal och summor
Fördelningsdiagram Fördelningsdiagram Fördelningsdiagrammet är lämpligt när du jämför intervall och fördelning för grupper med numeriska data. Data ritas som värdepunkter längs en axel.
Mätare Mätardiagram Mätare används för att visa värdet av ett enstaka mått utan dimensioner.
Histogram Histogram Histogrammet är lämpligt när du visualiserar fördelning av numeriska data över ett kontinuerligt intervall, eller en viss tidsperiod. Data delas in i bins.
Linjediagram Linjediagram Linjediagrammet visar datalinjer mellan värden. Linjediagram används ofta för att visa en trend i data över tidsintervall.
Karta Karta Kartan används för att kombinera geospatial information och mätvärden, som till exempel försäljning för en region eller affär.
Cirkeldiagram Cirkeldiagram Cirkeldiagrammet visar relationen mellan en dimension och ett enstaka mått.
Spridningsdiagram Spridningsdiagram Spridningsdiagrammet visar värdepar från två mått. Om du vill åskådliggöra data där varje instans har två numeriska värden t ex land (folkmängd och befolkningsökning) har du stor glädje av detta. Ett valbart tredje mått kan användas och återspeglas sedan i storleken på bubblorna. När du visar stora datauppsättningar används färger istället för bubbelstorlekar för att representera den uppmätta storleken.
Trädkarta Trädkarta Trädkartan visar hierarkiska uppgifter. En trädkarta kan visa ett stort antal värden samtidigt inom ett begränsat utrymme.
Vattenfallsdiagram Vattenfall Vattenfallsdiagrammet illustrerar hur ett initialt värde påverkas av mellanliggande positiva och negativa värden.
Visualization bundle   Visualization bundle är en uppsättning diagram som kan användas för att förbättra och utöka din Qlik Sense-apps diagramfunktioner.
Textbaserade visualiseringar
Diagram Ikon Beskrivning
Filterruta Filtrera behållare Med filterrutan kan du kontrollera vilka värden som ska visas i visualiseringarna på ett ark. En filterruta kan filtrera data i flera dimensioner samtidigt.
KPI (nyckeltal) KPI (nyckeltal) KPI används för att presentera uppgifter för centrala resultat. Du kan lägga till en länk på ett ark.
Pivottabell Pivottabell Pivottabellen visar dimensioner och mått i form av rader och kolumner i en tabell. I pivottabellen kan du analysera data i flera dimensioner samtidigt. Data i en pivottabell kan grupperas genom att kombinera dimensionerna. Delsummor kan visas.
Tabell Tabell Tabellen visar värden i form av poster så att varje rad i tabellen innehåller fält som beräknas med hjälp av mått. En typisk tabell innehåller en dimension och flera mått.
Text och bild Text Du kan använda text- och bildvisualiseringen för att lägga till text, bilder mått och länkar till en webbplats.
Instrumentpanelsobjekt
Objekt Ikon Beskrivning
Knapp Text Med knappar kan du lägga till snabblänkar som gör det lätt att göra urval och navigera i appen.
Behållare Du kan lägga till visualiseringar i ett begränsat utrymme och visa eller dölja visualiseringarna i en behållare baserat på villkor.
Dashboard bundle   En uppsättning kontroller som du kan använda för att förbättra navigeringen och urvalet i din Qlik Sense-app.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!