Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Färgfunktioner

Dessa funktioner kan användas i uttryck som används för att ange och utvärdera färgegenskaper för diagramobjekt, samt i datainläsningsskript.

Anteckning om informationQlik Sense har stöd för färgfunktionerna Color(), qliktechblue och qliktechgray för att säkerställa bakåtkompatibilitet, men dessa funktioner bör helst inte användas.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Fördefinierade färgfunktioner

Följande funktioner kan användas i uttryck för fördefinierade färger. Varje funktion returnerar en RGB-färgrepresentation.

En parameter för alfafaktorn kan också ges, vilket leder till att en ARGB-färgrepresentation returneras. Alfafaktorn 0 motsvarar full genomskinlighet. Alfafaktorn 255 motsvarar full opacitet. Om inget värde anges för alfa antas det vara 255.

Fördefinierade färgfunktioner
Färgfunktion RGB -värde
black ([alpha]) (0,0,0)

blue([alpha])

(0,0,128)

brown([alpha])

(128,128,0)

cyan([alpha])

(0,128,128)

darkgray([alpha])

(128,128,128)

green([alpha])

(0,128,0)

lightblue([alpha])

(0,0,255)

lightcyan([alpha])

(0,255,255)

lightgray([alpha])

(192,192,192)

lightgreen([alpha])

(0,255,0)

lightmagenta([alpha])

(255,0,255)

lightred([alpha])

(255,0,0)

magenta([alpha])

(128,0,128)

red([alpha])

(128,0,0)

white([alpha])

(255,255,255)

yellow([alpha])

(255,255,0)

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Blue()

RGB(0,0,128)

Blue(128)

ARGB(128,0,0,128)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!