Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Funktioner och satser som inte rekommenderas i Qlik Sense

De flesta funktioner och satser som kan användas i QlikView-laddningsskript och diagramuttryck stöds även i Qlik Sense, men en del av dem rekommenderas inte för användning i Qlik Sense. De finns även funktioner och satser tillgängliga i tidigare versioner av Qlik Sense som har fasats ut.

Av kompatibilitetsskäl kommer de fortfarande att fungera som avsett, men man bör uppdatera koden i enlighet med rekommendationerna i det här avsnittet, eftersom de kan komma att tas bort i framtida versioner.

Skriptsatser som inte rekommenderas i Qlik Sense

Den här tabellen innehåller skriptsatser som inte rekommenderas för användning i Qlik Sense.

Skriptsatser som inte rekommenderas
Sats Rekommendation
Command Använd SQL i stället.
CustomConnect Använd Custom Connect i stället.

Skriptsatsparametrar som inte rekommenderas i Qlik Sense

I den här tabellen beskrivs skriptsatsparametrar som inte rekommenderas för användning i Qlik Sense.

Skriptsatsparametrar som inte rekommenderas
Sats Parametrar
Buffer

Använd Incremental i stället för:

 • Inc (rekommenderas ej)
 • Incr (rekommenderas ej)
LOAD

Följande parameternyckelord genereras av QlikView-filomvandlingsguider. Funktionerna behålls när data laddas in igen, men Qlik Sense tillhandahåller inte vägledning/guider för att generera satsen med dessa parametrar:

 • Bottom
 • Cellvalue
 • Col
 • Colmatch
 • Colsplit
 • Colxtr
 • Compound
 • Contain
 • Equal
 • Every
 • Expand
 • Filters
 • Intarray
 • Interpret
 • Length
 • Longer
 • Numerical
 • Pos
 • Remove
 • Rotate
 • Row
 • Rowcnd
 • Shorter
 • Start
 • Strcnd
 • Top
 • Transpose
 • Unwrap
 • XML: XMLSAX and Pattern is Path

Funktioner som inte rekommenderas i Qlik Sense

I den här tabellen beskrivs skript- och diagramfunktioner som inte rekommenderas för användning i Qlik Sense.

Funktioner som inte rekommenderas
Funktion Rekommendation

NumAvg

NumCount

NumMax

NumMin

NumSum

Använd Range-funktioner i stället.

Intervallfunktioner

Color()

QliktechBlue

QliktechGray

Använd andra färgfunktioner i stället. QliktechBlue() kan ersättas med RGB(8, 18, 90) och QliktechGray kan ersättas med RGB(158, 148, 137) för att få samma färger.

Färgfunktioner

QlikViewVersion

Använd EngineVersion i stället.

EngineVersion - skript- och diagramfunktion

ProductVersion

Använd EngineVersion i stället.

EngineVersion - skript- och diagramfunktion

QVUser  
Year2Date Använd YearToDate i stället.
Vrank Använd Rank i stället.
WildMatch5 Använd WildMatch i stället.

Kvalificeraren ALL

I QlikView kan kvalificeraren ALL förekomma framför ett uttryck. Detta motsvaras av att använda {1} TOTAL. I ett sådant fall görs beräkningen över alla värden i fältet i dokumentet. Diagramdimensioner och aktuella urval beaktas inte. Samma värde returneras alltid oavsett det logiska tillståndet i dokumentet. Om kvalificeraren ALL används kommer ett set-uttryck inte att kunna användas eftersom kvalificeraren ALL i sig själv definierar ett set. För att kunna erbjuda bakåtkompatibilitet kommer kvalificeraren ALL fortfarande att fungera i denna Qlik Sense-version. Det är möjligt att den kommer att tas bort i framtida versioner.

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!