Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skript- och diagramfunktioner

Omvandla och aggregera data med hjälp av funktioner i dataladdningsskript och diagramuttryck.

Många funktioner kan användas på samma sätt både i dataladdningsskript och diagramuttryck, men det finns ett antal undantag:

  • Vissa funktioner kan endast användas i dataladdningsskript. Dessa markeras med – skriptfunktion.
  • Vissa funktioner kan endast användas i diagramuttryck. Dessa markeras med – diagramfunktion.
  • Vissa funktioner kan användas i både dataladdningsskript och diagramuttryck, men med olikheter i parametrar och användning. Dessa beskrivs i separata avsnitt markerade med – skriptfunktion eller – diagramfunktion.

Analytiska kopplingar för komplement på serversidan (SSE)

Funktioner som aktiveras genom analytiska kopplingar visas bara om du har konfigurerat de analytiska kopplingarna och Qlik Sense har startats. Du konfigurerar de analytiska kopplingarna i QMC, se Skapa en analytisk koppling (endast på engelska).

I Qlik Sense Desktop konfigurerar du de analytiska kopplingarna genom att redigera filen Settings.ini, se Konfigurera analytiska anslutningar i Qlik Sense Desktop

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!