Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

inmonths - skript- och diagramfunktion

Med den här funktionen får vi reda på om en tidsmarkör faller inom samma månad, tvåmånadersperiod, fyramånadersperiod eller halvår som basdatum. Det går även att se om tidsmarkören finns inom en föregående eller senare tidsperiod.

Syntax:  

InMonths(n_months, timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Returnerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Diagram för funktionen inmonths()

Diagram som visar det tidsintervall under vilket inmonths()-funktionen kommer att utvärdera ett basdatum som sant eller falskt.

inmonths()-funktionen delar in året i segment baserat på det n_months-argument som tillhandahålls. Därefter avgör den huruvida varje tidsmarkör som utvärderas infaller i samma segment som base_date-argumentet. Men om ett period_no-argument tillhandahålls avgör funktionen huruvuda tidsmarkörerna infaller under en tidigare eller följande period från base_date.

Följande segment av året är tillgängliga i funktionen som n_month-argument.

n_month-argument
Period Antal månader
månad 1
två månader 2
kvartal 3
fyra månader 4
halvår 6

Funktionen inmonths() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en if expression. Genom att använda inmonths()-funktionen kan du välja den period som du vill utvärdera. Exempelvis, låta användaren identifiera produkter som tillverkats under en månad, ett kvartal eller ett halvår i en viss period.

Returnerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Argument
Argument Beskrivning
n_months

Antalet månader som definierar perioden. Ett heltal eller uttryck vars resultat blir ett heltal som ska vara antingen: 1 (motsvaras av inmonth()-funktionen), 2 (tvåmånadersperiod), 3 (motsvaras av inquarter()-funktionen), 4 (fyramånadersperiod) eller 6 (halvår).

timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera perioden.
period_no

Periodens startpunkt kan flyttas med period_no, ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den period som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående perioder och positiva värden anger efterföljande perioder.

first_month_of_year

Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Du kan använda följande värden för att ställa in den första månaden på året i argumentet first_month_of_year:

first_month_of_year values
Månad Värde
februari 2
mars 3
april 4
Maj 5
juni 6
juli 7
augusti 8
september 9
oktober 10
november 11
december 12

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
inmonths(4, '01/25/2013', '04/25/2013', 0)Returnerar TRUE Eftersom värdet för timestamp, 01/25/2013, befinner sig inom fyramånadersperioden 2013-01-01 till 2013-04-30 där värdet för base_date, 04/25/2013 finns.
inmonths(4, '05/25/2013', '04/25/2013', 0)Returnerar FALSE Eftersom 05/25/2013 är utanför samma period som i förra exemplet.
inmonths(4, '11/25/2012', '02/01/2013', -1 )Returnerar TRUE Eftersom värdet för period_no, -1, flyttar sökperioden bakåt en period på fyra månader (värdet för n-months), vilket gör sökperioden till 09/01/2012 till 12/31/2012.
inmonths(4, '05/25/2006', '03/01/2006', 0, 3)Returnerar TRUE Eftersom värdet för first_month_of_year är angett som  3, vilket gör sökperioden till 2006-03-01 till 2006-07-30 istället för 2006-01-01 till 2006-04-30.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_month_of_year

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!