Gå till huvudinnehåll

Fönsterfunktioner

Fönsterfunktioner utför beräkningar från flera rader och skapar ett värde för varje rad separat. Fönsterfunktioner kan bara beräknas när hela tabellen har lästs in.

Du kan använda fönsterfunktionerna för att utföra åtgärder som:

  • Jämföra ett individuellt talvärde i en rad med medelvärdet, maxvärdet eller minimivärdet i kolumnen.

  • Beräkna placeringen för ett enskilt värde, antingen i kolumnen eller i hela tabellen.

Fönsterfunktioner ändrar inte antalet poster i tabellen men kan utföra liknande uppgifter, t.ex. aggregeringsfunktioner, relationella funktioner eller intervallfunktioner.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!