Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Statistiska fördelningsfunktioner

Funktioner för statistisk fördelning returnerar sannolikheten för förekomsten av olika möjliga resultat för en given inmatad variabel. Du kan använda dessa funktioner för att beräkna det potentiella värdet för dina datapunkter.

De tre grupperna av statistiska fördelningsfunktioner som beskrivs nedan har implementerats i Qlik Sense med Cephes-funktionsbiblioteket. För referenser och mer information om de algoritmer som används, exakthet och så vidare, se: Cephes library. Cephes-funktionsbiblioteket används med tillstånd.

  • Funktioner för sannolikhet beräknar sannolikheten vid fördelningspunkten för det angivna värdet.

    • Funktioner för frekvens används för diskreta fördelningar.

    • Funktioner för täthet används för kontinuerliga funktioner.

  • Funktioner för Dist beräknar den ackumulerade sannolikheten för fördelningen vid den punkt i fördelningen som anges av det angivna värdet.

  • Funktioner för Inv beräknar det inverterade värdet, baserat på den ackumulerade sannolikheten för fördelningen.

Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!