Gå till huvudinnehåll

Översikt över skriptsyntax

I ett skript definieras namnet på den datakälla, de tabeller och de fält som ska användas i logiken. Här anges även vilka fält som ska ingå i behörighetsdefinitionen. Ett skript består av ett antal satser som exekveras i följd.

Kommandoradssyntaxen och skriptsyntaxen för Qlik Sense beskrivs under Backus-Naur-formalism, eller BNF-kod.

Vad är Backus-Naur-formalism?

De första kodraderna skapas automatiskt redan när en ny Qlik Sense-fil skapas. Standardvärdena för dessa variabler för taltolkning hämtas från operativsystemets nationella inställningar.

Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

Variabler för tolkning av tal

Skriptet består av ett antal skriptsatser och nyckelord som exekveras i följd. Alla skriptsatser måste avslutas med ett semikolon, ”;”.

Skriptsatser och nyckelord

Du kan använda uttryck och funktioner i LOAD-satser för att omvandla data som har laddats.

Skriptuttryck

För tabellfiler som har komman, tabbtecken eller semikolon som avgränsare kan LOAD-satsen användas. Standardinställningen för LOAD-satsen är att den laddar alla fält från filen.

Det går att komma åt allmänna databaser via ODBC- eller OLE DB-databaskopplingar. Här används SQL-standardsatser. SQL-syntaxen som kan användas skiljer sig åt mellan olika ODBC-drivrutiner.

Du kan dessutom komma åt andra datakällor med hjälp av anpassade kopplingar.

Koppla till datakällor

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!