Gå till huvudinnehåll

Geospatiala funktioner

De här funktionerna används för att hantera geospatiala data i kartvisualiseringar. Qlik Sense följer GeoJSON-specifikationer för geospatiala data och stöder följande:

  • Punkt
  • Linjesträng
  • Polygon
  • Multipolygon

För mer information om GeoJSON-specifikationer, se:

Mappa diagram

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Det finns två kategorier av geospatiala funktioner: aggregering och icke-aggregering.

Aggregeringsfunktioner tar en geometriuppsättning (områdspunkter) som indata och returnerar en enhetlig geometri. Till exempel kan flera områden slås ihop och en enda gräns för det aggregerade området kan ritas ut på kartan.

Icke-aggregerande funktioner tar en enda geometri och returnerar en geometri. Till exempel för funktionen GeoGetPolygonCenter(), om gränsgeometrin för ett område används som indata så returneras punktgeometri (longitud och latitud) för mitten av det området.

Följande är aggregeringsfunktioner:


Följande är icke-aggregerande funktioner:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!