Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

ReferenceDay

Inställningen definierar vilken dag i januari som ska anges som referensdag för att definiera vecka 1. Den här inställningen anger med andra ord hur många dagar i vecka 1 som måste vara datum inom januari.

Syntax:  

ReferenceDay

ReferenceDay anger hur många dagar som ingår i årets första vecka. ReferenceDay kan ställas in på valfritt värde mellan 1 och 7. Alla värden utanför intervallet 1-7 tolkas som veckans mittpunkt (4), vilket motsvarar ReferenceDay inställt på 4.

Om du inte väljer ett värde för ReferenceDay-inställningen kommer standardvärdet att visa ReferenceDay=0 vilket kommer att tolkas som veckans mittpunkt (4), som framgår av tabellen med ReferenceDay-värden nedan.

ReferenceDay-funktionen används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner
Variabel Interaktion
BrokenWeeks Om Qlik Sense-appen använder obrutna veckor, kommer variabelinställningen ReferenceDay att tillämpas. Om brutna veckor används kommer dock vecka 1 att börja den 1 januari och avslutas i enlighet med inställningen för FirstWeekDay-variabeln och ignorera ReferenceDay-flaggan.
FirstWeekDay Heltal som definierar vilken dag som ska användas som den första dagen i veckan.

Qlik Sense gör att följande värden kan ställas in för ReferenceDay:

ReferenceDay-värden
Värde Referensdag
0 (standard) 4 januari
1 1 januari
2 Januari 2
3 3 (= 3 januari)
4 4 januari
5 5 januaro
6 6 januari
7 7 januari

I följande exempel definierar ReferenceDay = 3 3 januari som referensdagen:

SET ReferenceDay=3; //(set January 3 as the reference day)

Mer information om hur du använder inline-laddningar finns i Använda inline-laddningar för att ladda data.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel:  

Om du vill ha ISO-inställningar för veckor och veckonummer, ska du se till att ha följande i skriptet:

Set FirstWeekDay=0; Set BrokenWeeks=0; Set ReferenceDay=4; // Jan 4th is always in week 1

Om du vill ha USA-inställningar, ska du se till att ha följande i skriptet:

Set FirstWeekDay=6; Set BrokenWeeks=1; Set ReferenceDay=1; // Jan 1st is always in week 1

Exempel 1 – Laddningsskript som använder standardvärdet ReferenceDay = 0

Exempel – ReferenceDay-variabeln inställd på 5

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!