Gå till huvudinnehåll

Trigonometriska och hyperboliska funktioner

Den här delen beskriver funktioner för att utföra trigonometriska och hyperboliska operationer. I alla funktionerna är argumenten uttryck som resulterar i vinklar mätta i radianer, där x ska tolkas som ett verkligt tal.

Alla vinklar mäts i radianer.

Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Exempel:  

Följande skript laddar exempeldata och laddar sedan en tabell som innehåller de beräknade trigonometriska och hyperboliska operationerna för värdena.

SampleData: LOAD * Inline [Value -1 0 1]; Results: Load *, cos(Value), acos(Value), sin(Value), asin(Value), tan(Value), atan(Value), atan2(Value, Value), cosh(Value), sinh(Value), tanh(Value) RESIDENT SampleData; Drop Table SampleData;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!