Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Navigering Insikter

Klicka på Insikter i ett öppet ark för att öppna Sök i Insight Advisor och Analystyper i Insight Advisor.

Insikter finns tillgänglig via en apps arkvy. Klicka på Insikterknappen för att öppna Insikter.

Anteckning om information

Insikter är inte tillgängligt när ett ark är i redigeringsläge.

Insikter-knappen

Knappen Insight Advisor för att öppna Insight Advisor.

Från Insikter kan du börja generera analyser med Sök i Insight Advisor eller Analystyper i Insight Advisor.

Insikter

Knappen Insight Advisor för att öppna Insight Advisor.

Ange en fråga eller välj fält från resurspanelen för att börja skapa analyser med Sök i Insight Advisor. Klicka på Skapa en analys för att börja bygga analyser med Analystyper i Insight Advisor. Du kan även välja bland de vanliga analystyperna som ska startas med Insikter Analys.

Insikter-resurspanelen

I Sök i Insight Advisor kan du skapa frågor genom att välja fält och originalobjekt. I Analystyper i Insight Advisor, kan du välja fält och originalobjekt att använda i din analys.

Om appen publiceras kommer bara originalobjekt att vara tillgängliga.

Insikter-resurspanelen

Resurspanelen Insight Advisor.

Insikter-sökrutan

Du kan även komma åt Sök i Insight Advisor genom att ange en fråga med naturligt språk i sökrutan.

Sökruta

Sökrutan i en app.

Du kan ange din sökning här, antingen genom att ange resursnamn eller genom att använda naturligt språk. Om du använde naturligt språk i din fråga kan du klicka på Info för att visa filtren som genererades utifrån din fråga.

Insikter-analyser

Det här är diagrammen som skapats av Insikter. Analystyper i Insight Advisor visar det primära diagrammet för din analystyp, med alternativa diagramtyper för din analys nedanför. Sök i Insight Advisor anger antalet resultat och delar in dem enligt följande:

  • Hur många resultat som hittas.

  • Hur många diagram som redan finns i dina ark.

  • Hur många ark som nyligen genererats av Insikter.

Analyser genererade av Insikter

Analyser i Insight Advisor.

Insikter-diagram kan läggas till på befintliga eller nya ark. Diagram kan också hämtas som en bild, PDF, eller som ett Excel-kalkylblad med de data som används i diagrammet.

Använda Insikter-analyser

Egenskapspanelen

Med alternativ i egenskapspanelen kan du redigera analyser och ändra tidigare inlärning som du har ställt in i Insikter.

Egenskapspanelen i Insikter

Egenskapspanelen i Insight Advisor.

I Allmänna egenskaper kan du visa och redigera dina diagram och tidigare inlärning som du har ställt in för när analyser genereras. Mer information finns här Hantera allmänna egenskaper.

I Analysegenskaper kan du redigera en analys och visa detaljer. Du kan se vilken Analystyp som använts för att skapa diagrammet. Klicka på Hjälp om du vill veta mer om analystypen som använts. Mer information finns i Redigera Insikter analysegenskaper.

Analystyper i Insight Advisor parametrar

När du använder Analystyper i Insight Advisor, väljer du parametrarna för din analys. Du kan välja från resurspanelen eller från rekommendationerna för varje parametertyp.

Parametrar för Analystyper i Insight Advisor

Egenskapspanelen i Insight Advisor.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!