Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Navigeren door Inzichtenadviseur

Klik op Inzichtenadviseur in een open werkblad om Insight Advisor Zoeken en Analysetypen van Insight Advisor te openen.

Inzichtenadviseur is beschikbaar in de werkbladweergave van een app. Klik op de knop Inzichtenadviseur om Inzichtenadviseur te openen.

Informatie

Inzichtenadviseur is niet beschikbaar voor werkbladen in de bewerkingsmodus.

Knop Inzichtenadviseur

De knop Insight Advisor voor het openen van Insight Advisor.

Vanuit Inzichtenadviseur kunt u starten met het genereren van analyses met Insight Advisor Zoeken of Analysetypen van Insight Advisor.

Inzichtenadviseur

De knop Insight Advisor voor het openen van Insight Advisor.

Typ een vraag of selecteer velden in het bedrijfsmiddelenvenster om analyses te maken met behulp van Insight Advisor Zoeken. Klik op Een analyse maken en maak visualisaties met behulp van Analysetypen van Insight Advisor. U kunt ook een van de standaard analysetypen selecteren om te starten met Inzichtenadviseur Analyse.

InzichtenadviseurBedrijfsmiddelenvenster

In Insight Advisor Zoeken kunt u query's maken door velden en masteritems te selecteren. In Analysetypen van Insight Advisor kunt u velden en masteritems selecteren om in uw analyse te gebruiken.

Als de app wordt gepubliceerd, zijn alleen masteritems beschikbaar.

InzichtenadviseurBedrijfsmiddelenvenster

Bedrijfsmiddelenvenster van Insights Advisor.

Zoekvak van Inzichtenadviseur

U kunt Insight Advisor Zoeken ook openen door in het zoekvak een vraag in natuurlijke taal in te voeren.

Zoekvak

Het zoekvak in een app.

U kunt hier uw zoekopdracht invoeren door namen van bedrijfsmiddelen in te voeren of door natuurlijke taal te gebruiken. Als u een vraag in natuurlijke taal hebt gebruikt, kunt u op Informatie klikken om de filters te bekijken die vanuit uw vraag zijn gegenereerd.

Inzichtenadviseur-analyses

Dit zijn de diagrammen die door Inzichtenadviseur zijn gemaakt. Analysetypen van Insight Advisor toont het primaire diagram voor uw analysetype, met alternatieve diagramtypen voor uw onderstaande analyse. Insight Advisor Zoeken geeft het aantal resultaten weer en deelt ze als volgt op:

  • Hoeveel resultaten zijn gevonden.

  • Hoeveel diagrammen al in uw werkbladen bestaan.

  • Hoeveel diagrammen nieuw zijn gegenereerd door Inzichtenadviseur.

Analyses die zijn gegenereerd door Inzichtenadviseur

Analyses in Insight Advisor.

Inzichtenadviseur-diagrammen kunnen worden toegevoegd aan bestaande of aan nieuwe werkbladen. Een diagram kan ook worden gedownload als een afbeelding, PDF of als een Excel-spreadsheet met de gegevens uit dat diagram.

Analyses van Inzichtenadviseur gebruiken

Eigenschappenvenster

Het eigenschappenvenster bevat opties voor het bewerken van analyses en het wijzigen van de precedenten die u in Inzichtenadviseur hebt ingesteld.

Eigenschappenvenster in Inzichtenadviseur

Eigenschappenvenster in Insight Advisor.

In Algemene eigenschappen kunt u uw diagrammen tonen en bewerken, evenals de precedenten die u hebt ingesteld voor het genereren van analyses. Ga voor meer informatie naar Algemene eigenschappen beheren.

In Analyse-eigenschappen kunt u een analyse bewerken en de details bekijken. U kunt het analysetype zien waarmee het diagram is gemaakt. Klik op Help voor meer informatie over het gebruikte analysetype. Ga voor meer informatie naar Analyse-eigenschappen van Inzichtenadviseur bewerken.

Parameters voor Analysetypen van Insight Advisor

Als u Analysetypen van Insight Advisor gebruikt, selecteert u de parameters voor uw analyse. U kunt deze selecteren in het bedrijfsmiddelenvenster of via de aanbevelingen van elk parametertype.

Parameters voor Analysetypen van Insight Advisor

Eigenschappenvenster in Insight Advisor.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!