Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeXIRR - skriptfunktion

RangeXIRR() returnerar internräntan för ett schema av kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiska. För att beräkna intern avkastningsgrad för en serie periodiska kassaflöden används RangeIRR-funktionen.

Syntax:  

RangeXIRR(value, date{, value, date})

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
value Ett kassaflöde eller en serie kassaflöden som motsvarar ett schema över betalningsdatum. Värdeserien måste innehålla minst ett negativt och ett positivt värde.
date Ett betalningsdatum eller ett schema över betalningsdatum som motsvarar kassaflödesbetalningar.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Exempel Resultat

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

Returnerar 0,1532

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!