Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeSkew - skript- och diagramfunktion

RangeSkew() returnerar det värde som motsvarar skevheten hos ett talintervall.

Syntax:  

RangeSkew(first_expr[, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument
Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
rangeskew (1,2,4) Returnerar 0,93521952958283
rangeskew (above(SalesValue,0,3))

Returnerar en glidande skevhet av intervallet av tre värden som returnerats från funktionen above() beräknad på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Data som används i exemplet:

Exempeldata
CustID RangeSkew(Above(SalesValue,0,3))
1-20

-, -, 0.5676, 0.8455, 1.0127, -0.8741, 1.7243, -1.7186, 1.5518, 1.4332, 0,

1.1066, 1.3458, 1.5636, 1.5439, 0.6952, -0.3766

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!