Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeCorrel - skript- och diagramfunktion

RangeCorrel() returnerar korrelationskoefficienten för två datauppsättningar. Korrelationskoefficienten är ett mått på förhållandet mellan datauppsättningarna.

Syntax:  

RangeCorrel(x_value , y_value[, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Dataserien ska anges som (x,y)-par. Ett exempel: för att utvärdera två serier med data array 1 och array 2, där array 1 = 2,6,9 och array 2 = 3,8,4 skulle du skriva RangeCorrel (2,3,6,8,9,4), vilket returnerar 0,269.

Argument:  

Argument
ArgumentBeskrivning
x-value, y-value Varje värde motsvarar ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valbar parameter. Varje värde eller värdeintervall måste svara mot ett x-value eller intervall av y-values.
ExpressionValfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:  

För att funktionen ska kunna beräknas krävs minst två uppsättningar koordinater.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden returnerar NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel på funktioner
Exempel Resultat

RangeCorrel (2,3,6,8,9,4,8,5)

Returnerar 0,2492. Den här funktionen kan läsas in i skriptet eller läggas till i en visualisering i uttrycksredigeraren.

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolumnen i ett ark i din app.

RangeList:

Load * Inline [

ID1|x1|y1|x2|y2|x3|y3|x4|y4|x5|y5|x6|y6

01|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

02|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

03|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

04|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

 

XY:

LOAD recno() as RangeID, * Inline [

X|Y

2|3

6|8

9|4

8|5

](delimiter is '|');

 

I en tabell med ID1 som dimension och måttet: RangeCorrel(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6)) hittar funktionen RangeCorrel() värdet för Correl över intervallet för sex x,y-par för vart och ett av ID1-värdena.

Resultattabell
ID1 MyRangeCorrel
01 -0.9517
02 -0.5209
03 -0.5209
04 -0.1599

 

Exempel:  

XY:

LOAD recno() as RangeID, * Inline [

X|Y

2|3

6|8

9|4

8|5

](delimiter is '|');

 

I en tabell med RangeID som dimension och måttet: RangeCorrel(Below(X,0,4,BelowY,0,4)) använder funktionen RangeCorrel() resultaten av Below()-funktionerna, vilka eftersom det tredje argumentet (count) är inställt på 4, producerar ett intervall av x-y-värden från den laddade tabellen XY.

Resultattabell
RangeID MyRangeCorrel2
01 0.2492
02 -0.9959
03 -1.0000
04 -

Värdet för RangeID 01 är detsamma som att manuellt ange RangeCorrel(2,3,6,8,9,4,8,5). För de övriga värdena för RangeID är den serie som produceras av Below()-funktionen: (6,8,9,4,8,5), (9,4,8,5) och (8,5), där den sista producerar ett null-resultat.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!