Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeSum - skript- och diagramfunktion

RangeSum() returnerar summan av ett värdeintervall. Alla icke-numeriska värden behandlas som 0.

Syntax:  

RangeSum(first_expr[, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument
ArgumentBeskrivning
first_exprDet uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
ExpressionValfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:  

RangeSum-funktionen behandlar alla icke-numeriska värden som 0.

Exempel och resultat:  

Exempel
Exempel Resultat
RangeSum (1,2,4)

Returnerar 7

RangeSum (5,'abc') Returnerar 5
RangeSum (null( ))

Returnerar 0

Exempel:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolumnen i ett ark i din app.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, Rangesum(Field1,Field2,Field3) as MyRangeSum INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeSum för varje post i tabellen.

Resultattabell
RangeIDMyRangeSum
121
212
318
438
519
615

Exempel med uttryck:

RangeSum (Above(MyField,0,3))

Returnerar summan av de tre värdena för MyField): från den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar Above()-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeSum()-funktionen.

Data som används i exempel:

Anteckning om tipsInaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
Exempeldata
MyField RangeSum(Above(MyField,0,3))
10 10

2

12
820
1828
531
932

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!