Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeNullCount - skript- och diagramfunktion

RangeNullCount() finner antalet NULL-värden i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeNullCount(first_expr [, Expression])

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument
Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Exempel och resultat:  

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
RangeNullCount (1,2,4)

Returnerar 0

RangeNullCount (5,'abc') Returnerar 0
RangeNullCount (null( ), null( ))

Returnerar 2

Exempel med uttryck:

RangeNullCount (Above(Sum(MyField),0,3))

Returnerar antalet NULL-värden i de tre resultaten av Sum(MyField)-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Anteckning om informationAtt kopiera MyField i exemplet nedan resulterar inte i NULL-värde.
Exempeldata
MyField RangeNullCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10 Returnerar 2 eftersom det inte finns några rader ovanför denna rad så 2 av de 3 värdena saknas (=NULL).
”abc” Returnerar 1 eftersom det bara finns 1 rad ovanför den aktuella raden så att 1 av 3 värden saknas (=NULL).
8 Returnerar 0 eftersom ingen av de tre värdena är ett NULL-värde.

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

] ;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!