Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeOnly - skript- och diagramfunktion

RangeOnly() är en dual-funktion som returnerar ett värde om uttrycket utvärderas till ett unikt värde. Om så inte är fallet returneras NULL.

Syntax:  

RangeOnly(first_expr[, Expression])

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Exempel och resultat:  

Exempel Resultat
RangeOnly (1,2,4)

Returnerar NULL

RangeOnly (5,'abc') Returnerar NULL
RangeOnly (null( ), 'abc')

Returnerar 'abc'

RangeOnly(10,10,10) Returnerar 10

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!