Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Finansiella funktioner

Finansiella funktioner kan användas i dataladdningsskriptet och diagramuttryck för att beräkna betalningar och räntesatser.

I alla parametrar betecknar negativa tal pengar som man betalar ut. Positiva tal betecknar pengar som erhålls.

I listan visas de parametrar som används i de finansiella funktionerna (förutom dem som börjar med range-).

Anteckning om information För alla finansiella funktioner är det mycket viktigt att vara konsekvent vid angivande av enheter för rate och nper. Om man gör en månatlig avbetalning på ett femårigt lån med en årlig räntesats på 6%, bör man använda 0.005 (6%/12) för rate och 60 (5*12) för nper. Om man gör en årlig avbetalning på samma lån, bör man använda 6% för rate och 5 för nper.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!