Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Diagramuttryck

Ett diagram (visualisering) är en kombination av funktioner, fält, matematiska operatorer (+ * / =) och andra mått. Uttryck används för att bearbeta data i appen i syfte att skapa ett resultat som kan ses i en visualisering. De är inte begränsade till användning i mått. Du kan bygga visualiseringar som är mer dynamiska och effektiva med uttryck för rubriker, underrubriker, fotnoter och till och med dimensioner.

Detta innebär till exempel att istället för att låta en visualiserings rubrik vara statisk text kan den skapas från ett uttryck som ger olika resultat beroende på vilka val som görs.