Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Skriptuttryck

Uttryck kan användas i både LOAD-satser och SELECT-satser. De uttryck och funktioner som beskrivs här gäller endast LOAD-satsen, och inte SELECT-satsen, eftersom den tolkas av ODBC-drivrutinen och inte av Qlik Sense. De flesta ODBC-drivrutiner kan dock tolka ett antal av de funktioner som beskrivs nedan.

Uttryck består av funktioner, fält och operatorer som kombineras i en syntax.

Alla uttryck i Qlik Sense-skriptet resulterar i ett tal och/eller en sträng, beroende på vad som är lämpligt. Logiska funktioner och operatorer returnerar 0 för False och -1 för True. Konverteringar från tal till textsträng eller vice versa är implicita. Logiska operatorer och funktioner tolkar 0 som False och alla andra som True.

Den allmänna syntaxen för ett uttryck är:

Allmän syntax
Uttryck Fält Operator
expression ::= (constant constant |
expression ::= (constant fieldref |
expression ::= (constant operator1 expression |
expression ::= (constant expression operator2 expression |
expression ::= (constant function |
expression ::= (constant ( expression ) )

där:

  • constant är en sträng (en text, ett datum, en tid) inom enkla, raka citationstecken, eller ett tal. Konstanter skrivs utan tusentalsavgränsare och med decimalkomma som decimalavgränsaren.
  • fieldref är ett fältnamn i den inlästa tabellen.
  • operator1 är en unär operator (som arbetar med ett uttryck, det till höger).
  • operator2 är en binär operator (som arbetar med två uttryck, ett på varje sida).
  • function ::= functionname( parameters)
  • parameters ::= expression { , expression }

Varken typen av parameter eller antalet parametrar är godtyckligt. utan beror på funktionen som används.

Uttryck och funktioner kan således nästlas efter behag, och så länge som uttrycket resulterar i ett värde som går att tolka kommer Qlik Sense inte att ge några felmeddelanden.