Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeXIRR - skript- och diagramfunktion

RangeXIRR() returnerar internräntan (per år) för ett schema av kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiska. För att beräkna intern avkastningsgrad för en serie periodiska kassaflöden används RangeIRR-funktionen.

Qliks XIRR-funktionalitet (XIRR()- och RangeXIRR()-funktionerna) använder följande ekvation för att lösa värdet Rate och fastställa korrekt XIRR-värde:

XNPV(Rate, pmt, date) = 0

Ekvationen löses med en förenklad version av Newton-metoden.

Syntax:  

RangeXIRR(value, date{, value, date})

Returnerad datatyp: numeriska

Argument
Argument Beskrivning
value Ett kassaflöde eller en serie kassaflöden som motsvarar ett schema över betalningsdatum. Värdeserien måste innehålla minst ett negativt och ett positivt värde.
date Ett betalningsdatum eller ett schema över betalningsdatum som motsvarar kassaflödesbetalningar.

När du arbetar med den här funktionen gäller följande begränsningar:

  • Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

  • Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

  • Denna funktion kräver minst en giltig negativ och minst en giltig positiv betalning (med motsvarande giltiga datum). Om dessa betalningar inte anges returneras ett NULL-värde.

Följande ämnen kan hjälpa dig att arbeta med den här funktionen:

  • RangeXNPV - skript- och diagramfunktion: Använd den här funktionen för att beräkna det aktuella nettovärdet för ett schema av kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiskt.

  • XIRR - skriptfunktion: XIRR()-funktionen returnerar den aggregerade interna avkastningsgraden (per år) för ett schema av kassaflöden (som inte nödvändigtvis är periodiskt).

Anteckning om information

Den underliggande algoritmen som används av den här funktionen varierar mellan olika versioner av För klienthanterat Qlik Sense. Mer information om de senaste uppdateringarna av algoritmen finns i supportartikeln Korrigeringar och uppdateringar av XIRR-funktioner.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

Returnerar 0,1532

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!