Gå till huvudinnehåll

Tabellfunktioner

Tabellfunktionerna returnerar information om den datatabell som för närvarande läses. Om inget tabellnamn har angetts och funktionen används inom en LOAD-sats antas den aktuella tabellen.

Alla funktioner kan användas i dataladdningsskriptet, men endast NoOfRows kan användas i ett diagramuttryck.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. En del av funktionerna kan du få mer information om genom att klicka på funktionsnamnet i syntaxbeskrivningen.

Exempel:  

I det här exemplet vill vi skapa en tabell med information om tabeller och fält som har laddats.

Först ska vi ladda några exempeldata. Detta skapar de två tabeller som kommer att användas för att illustrera tabellfunktionerna som beskrivs i detta avsnitt.

Characters: Load Chr(RecNo()+Ord('A')-1) as Alpha, RecNo() as Num autogenerate 26; ASCII: Load if(RecNo()>=65 and RecNo()<=90,RecNo()-64) as Num, Chr(RecNo()) as AsciiAlpha, RecNo() as AsciiNum autogenerate 255 Where (RecNo()>=32 and RecNo()<=126) or RecNo()>=160 ;
 

Sedan itererar vi igenom tabellerna som har laddats med hjälp av funktionen NoOfTables och sedan genom fälten i varje tabell, med hjälp av funktionen NoOfFields och laddar information med hjälp av tabellfunktionerna.

//Iterate through the loaded tables For t = 0 to NoOfTables() - 1 //Iterate through the fields of table For f = 1 to NoOfFields(TableName($(t))) Tables: Load TableName($(t)) as Table, TableNumber(TableName($(t))) as TableNo, NoOfRows(TableName($(t))) as TableRows, FieldName($(f),TableName($(t))) as Field, FieldNumber(FieldName($(f),TableName($(t))),TableName($(t))) as FieldNo Autogenerate 1; Next f Next t;
 

Tabellen Tables som skapas ser ut så här:

Load table
Table TableNo TableRows Field FieldNo
Characters 0 26 Alpha 1
Characters 0 26 Num 2
ASCII 1 191 Num 1
ASCII 1 191 AsciiAlpha 2
ASCII 1 191 AsciiNum 3

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!