Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeMinString - skript- och diagramfunktion

RangeMinString() returnerar det första värdet i textsorteringsordningen som den finner i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMinString(first_expr[, Expression])

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument
Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Exempel och resultat:  

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
RangeMinString (1,2,4)

Returnerar 1

RangeMinString ('xyz','abc')

Returnerar 'abc'
RangeMinString (5,'abc') Returnerar 5
RangeMinString (null( ))

Returnerar NULL

Exempel med uttryck:

RangeMinString (Above(MinString(MyField),0,3))

Returnerar det första (i textsorteringsordning) av de tre resultaten av MinString(MyField)-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Data som används i exempel:

Anteckning om tipsInaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
Exempeldata
MyField RangeMinString(Above(MinString(MyField),0,3))
10

10

abc 10
8 8
def 8
xyz 8
9 9

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!