Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeIRR - skriptfunktion

RangeIRR() returnerar internräntan för en serie kassaflöden, representerad av indatavärdena.

Internränta är den räntesats som ges vid en investering i form av betalning (negativa värden) och inkomst (positiva värden) som infaller regelbundet.

Syntax:  

RangeIRR(value[, value][, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
value Ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valfri parameter. För att funktionen ska kunna beräknas krävs minst ett negativt och ett positivt värde.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempeltabell
Exempel Resultat

RangeIRR(-70000,12000,15000,18000,21000,26000)

Returnerar 0,0866

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolumnen i ett ark i din app.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeIRR;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

-10000|5000|6000

-2000|NULL|7000

-8000|'abc'|8000

-1800|11000|9000

-5000|5000|9000

-9000|4000|2000

] (delimiter is '|');

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för RangeIRR för varje post i tabellen.
RangeID RangeIRR
1 0.0639
2 0.8708
3 -
4 5.8419
5 0.9318
6 -0.2566

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!