Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeFractile - skript- och diagramfunktion

RangeFractile() returnerar det värde som motsvarar den n:te fraktilen (kvantilen) av ett talintervall.

Anteckning om information RangeFractile() använder linjär interpolering mellan de närmaste rangordningsnumren när fraktilen beräknas.

Syntax:  

RangeFractile(fractile, first_expr[, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument
Argument Beskrivning
fractile Ett tal mellan 0 och 1 som motsvarar den fraktil (kvantil uttryckt som bråkdel) som ska beräknas.
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Exempel och resultat:  

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
RangeFractile (0.24,1,2,4,6) Returnerar 1,72
RangeFractile(0.5,1,2,3,4,6)

Returnerar 3

RangeFractile (0.5,1,2,5,6)

Returnerar 3,5

Exempel:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolumnen i ett ark i din app.

RangeTab:

LOAD recno() as RangeID, RangeFractile(0.5,Field1,Field2,Field3) as MyRangeFrac INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeFrac för varje post i tabellen.

Resultattabell
RangeID MyRangeFrac
1 6
2 3
3 8
4 11
5 5
6 4

 

Exempel med uttryck:

RangeFractile (0.5, Above(Sum(MyField),0,3))

I det här exemplet innehåller den postöverskridande funktionen Above() valbara parametrar för offset ochcount. Detta ger ett intervall av resultat som kan användas som indata för vilken som helst av intervallfunktionerna. I det här fallet returnerar Above(Sum(MyField),0,3) värdet för MyField för aktuell rad och för de två raderna ovanför. De här värdena tillhandahåller indata för funktionen RangeFractile(). Så för bottenraden i tabellen nedan är detta likvärdigt med RangeFractile(0.5, 3,4,6), det vill säga att beräkna 0,5-fraktilen för serien 3, 4 och 6. För de första två raderna i tabellen nedan minskas antalet värden i intervallet utifrån detta när det inte finns några rader ovanför aktuell rad. Liknande resultat fås för andra postöverskridande funktioner.

Exempeldata
MyField RangeFractile(0.5, Above(Sum(MyField),0,3))
1 1
2 1.5
3 2
4 3
5 4
6 5

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

1

2

3

4

5

6

] ;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!