Gå till huvudinnehåll

ValueLoop - diagramfunktion

ValueLoop() returnerar en uppsättning itererade värden, som när de används i en beräknad dimension bildar en syntetisk dimension.

De genererade värdena börjar med from-värdet och avslutas med to-värdet inklusive de mellanliggande värdena i stegvis ordning.

Anteckning om informationI diagram som har en syntetisk dimension skapad med ValueLoop-funktionen är det möjligt att referera till det dimensionsvärde som motsvarar en specifik uttryckscell genom att åberopa ValueLoop-funktionen med samma parametrar i diagramuttrycket. Funktionen kan självfallet användas överallt i layouten. Utöver användningen i syntetiska dimensioner är den endast meningsfull inuti en aggregeringsfunktion.
Anteckning om informationSyntetiska dimensioner påverkas inte av urval.

Syntax:  

ValueLoop(from [, to [, step ]])

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

  • from: Startvärdet i den värdeuppsättning som ska genereras.
  • to: Slutvärdet i den värdeuppsättning som ska genereras.
  • step: Storleken på stegen mellan värdena.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
ValueLoop(1, 10)

Detta skapar en dimension i en tabell till exempel, som kan användas för syften som numrerade etiketter. Exemplet här resulterar i värden mellan 1 och 10. Dessa värden kan sedan refereras i ett uttryck.

ValueLoop(2, 10,2)

Detta exempel resulterar i värdena 2, 4, 6, 8 och 10 eftersom argumentet step har värdet 2.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com