Gå till huvudinnehåll

ValueList - diagramfunktion

ValueList() returnerar en uppsättning listade värden, som när de används i en beräknad dimension bildar en syntetisk dimension.

Anteckning om informationI diagram som har en syntetisk dimension skapad med ValueList-funktionen är det möjligt att referera till det dimensionsvärde som motsvarar en specifik uttryckscell genom att åberopa ValueList-funktionen med samma parametrar i diagramuttrycket. Funktionen kan självfallet användas överallt i layouten. Utöver användningen i syntetiska dimensioner är den endast meningsfull inuti en aggregeringsfunktion.
Anteckning om informationSyntetiska dimensioner påverkas inte av urval.

Syntax:  

ValueList(v1 {,...})

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

  • v1: Statiskt värde (vanligtvis en sträng, men kan vara ett tal).
  • {,...}: Valbar lista över statiska värden.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount')

När det används för att skapa en dimension i en tabell till exempel, resulterar det här i tre strängvärden som radetiketter i tabellen. Dessa kan refereras i ett uttryck.

=IF( ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Number of Orders', count(SaleID),
IF( ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Average Order Size', avg(Amount), sum(Amount) ))

Det här uttrycket tar värdena från den skapade dimensionen och refererar till dem i en nästlad IF-sats som indata för tre aggregeringsfunktioner, se exempeltabellen nedan.

Exempel på utdata som tabell
Skapad dimension År Tillagt uttryck
- - 522.00
Number of Orders 2012 5.00
Number of Orders 2013 7.00
Average Order Size 2012 13.20
Average Order Size 2013 15.43
Total Amount 2012 66.00
Total Amount 2013 108.00

Data som används i exempel:

SalesPeople:

LOAD * INLINE [

SaleID|SalesPerson|Amount|Year

1|1|12|2013

2|1|23|2013

3|1|17|2013

4|2|9|2013

5|2|14|2013

6|2|29|2013

7|2|4|2013

8|1|15|2012

9|1|16|2012

10|2|11|2012

11|2|17|2012

12|2|7|2012

] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com