Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Få aviseringar vid ändringar under drift

Du kan ställa in aviseringar för att få ett meddelande vid ändringar i hanteringen av din datapipeline. Du kan få en avisering i din webbläsare, via e-post eller som ett push-meddelande till Qlik Sense Mobile SaaS.

Du kan ställa in aviseringar på olika nivåer:

 • Standardmeddelanden

  Med den här inställningen får du aviseringar för alla datauppgifter och datagatewayer.

 • Alla datauppgifter och datagatewayer i ett datautrymme.

  Med den här inställningen åsidosätts standardinställningarna för aviseringar.

 • Individuella datauppgifter och datagatewayer.

  Med den här inställningen åsidosätts standardinställningarna för aviseringar och för datautrymmen.

Aviseringar är tillgängliga för följande händelser:

 • Datauppgiften har stoppats på grund av ett fel

 • Datauppgiftens status har ändrats till Stoppad

 • Datauppgiftens status har ändrats till Startad

 • Tabellbearbetningen avbröts på grund av fel

 • Datagatewayens tillstånd har ändrats

 • Gatewayversion inaktiverad

Anteckning om informationFör att få aviseringar om en datagateway eller datauppgift måste du vara medlem i det utrymme där den finns.

Ställa in standardinställningar för aviseringar

Du kan hantera standardinställningarna för aviseringar i Profilinställningar.

 1. Öppna användarprofilmenyn och klicka på Profilinställningar.

 2. Klicka på Meddelanden.

 3. Du kan ändra standardinställningarna för aviseringar för Datagatewayer och Datauppgifter under Aviseringar.

  Ställ in en eller flera leveransmetoder för de händelser som du vill bli aviserad om.

Anteckning om informationStälla in standardaviseringar som påverkar alla element. Detta kan leda till ett stort antal aviseringar i en stor distribution.

Mer information om att ställa in standardaviseringar i profilinställningar finns i Meddelanden.

Ställa in aviseringar för ett datautrymme

Den här inställningen används för alla datagatewayer och datauppgifter i det datautrymme där meddelanden inte är specifikt inställda.

Du kan ställa in aviseringar för datautrymmen på två olika sätt:

 • I Hanteringskonsolen > Utrymmen klickar du på på ett utrymme och väljer Aviseringar.

 • I Utrymmesinformation för ett datautrymme på startsidan för Dataintegrering klickar du på Aviseringar.

Du kan visa och redigera dina datautrymmesmeddelanden i Meddelanden i dina profilinställningar. Du hittar dem under Anpassade aviseringar> Utrymmen.

Ställa in aviseringar för en datauppgift

När du ställer in en avisering för en datauppgift åsidosätter den aviseringsinställningen för datautrymmet och standardinställningen för aviseringar.

Du kan ställa in aviseringar för datagatewayer på två olika sätt:

 • Klicka på på en datauppgift i datapipelinevyn och välj Aviseringar.

 • Klicka på på en datauppgift i en övervakningsvy och välj Aviseringar.

Du kan visa och redigera dina datautrymmesmeddelanden i Meddelanden i dina profilinställningar. Du hittar dem under Anpassade aviseringar> Datauppgifter.

Ställa in aviseringar för en datagateway

Du kan ställa in aviseringar för att få ett meddelande vid ändringar i hanteringen av dina datagatewayer.

Du kan ställa in aviseringar för datagatewayer på två olika sätt:

 • I Hanteringskonsolen > Datagatewayer klickar du på på en gateway och väljer Aviseringar.

 • I Utrymmesinformation för ett datautrymme på startsidan för Dataintegrering väljer du en datagateway i Gateway-agenter och klickar på Aviseringar.

Du kan visa och redigera dina datautrymmesmeddelanden i Meddelanden i dina profilinställningar. Du hittar dem under Anpassade aviseringar> Datagatewayer.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!