Przeskocz do zawartości głównej

Zmiana nazw pól

W poprzednim temacie opisaliśmy sposób zmiany nazw pól w oknie podglądu danych. W nagłówku okna podglądu danych zmieniona została nazwa z Invoice Date na Bill Date. Po wstawieniu skryptu ładowania można zauważyć, że nazwa pola zostanie zmieniona z użyciem słowa kluczowego AS.

Zmiana nazwy w oknie skryptu ładowania z Invoice Date na Bill Date

Zmiana nazwy w oknie skryptu ładowania z Invoice Date na Bill Date.

Tę operację można również wykonać bezpośrednio w skrypcie.

 1. Otwórz Edytor ładowania danych w aplikacji Scripting Tutorial.
 2. Kliknij kartę Sales.
 3. W skrypcie ładowania wprowadź następujące zmiany. Pamiętaj, że pola zawierające spacje należy ująć w nawiasy.
  1. Zmień GrossSales, na:
  2. GrossSales AS "Gross Sales",

  3. Zmień "Item Desc", na:
  4. "Item Desc" AS "Item Description", 

 4. Skrypt powinien wyglądać następująco:

  Okno skryptu ładowania ze skryptem zmieniającym nazwy pól

  Okno skryptu ładowania ze skryptem zmieniającym nazwy pól
 5. Kliknij polecenie Ładuj dane. Dane zostaną załadowane.
 6. Otwórz Przeglądarkę modelu danych. Upewnij się, że nazwy pól zostały zmienione.
 7. Można również wyświetlić wszystkie swoje pola w aplikacji. W tym celu należy kliknąć kartę Analiza/arkusz na górnym pasku narzędzi. Aplikacja jest otwierana w widoku arkusza.
 8. Kliknij Edytuj arkusz, a następnie kliknij Pola w panelu zasobów. Można wyświetlić nazwy zmienionych pól. Dowolnego z tych pól można użyć w wizualizacjach tworzonych w swojej aplikacji.
 9. Zmienione nazwy pól w widoku analizy

  Zmienione nazwy pól w widoku analizy.