Przeskocz do zawartości głównej
Tworzenie skryptów w Edytorze ładowania danych

NA TEJ STRONIE

Tworzenie skryptów w Edytorze ładowania danych

Qlik Sense korzysta ze skryptu ładowania danych, który jest zarządzany za pomocą edytora ładowania danych, aby łączyć i pobierać dane z różnych źródeł danych. Źródłem danych może być plik danych — na przykład plik programu Excel lub plik o rozszerzeniu .csv. Źródłem danych może być również baza danych — na przykład baza danych Google BigQuery lub Salesforce.

Dane można również ładować za pomocą menedżera danych, ale gdy wymagane jest tworzenie, edytowanie i uruchamianie skryptu ładowania danych, wówczas należy używać edytora ładowania danych.

W skrypcie określone są ładowane pola i tabele. Skrypty są często używane do określenia danych, które mają zostać załadowane z dostępnych źródeł danych. Ponadto można manipulować strukturą danych, używając instrukcji skryptu.

Podczas ładowania danych Qlik Sense identyfikuje wspólne pola z różnych tabel (pola klucza) w celu skojarzenia danych. Wynikowa struktura danych w aplikacji może być monitorowana za pomocą przeglądarki modelu danych. Strukturę danych można zmieniać, odpowiednio zmieniając nazwy pól w celu tworzenia różnych skojarzeń między tabelami.

Dane załadowane do Qlik Sense są przechowywane w aplikacji.

Edytor ładowania danych

Użytkownik może tworzyć skrypty w celu załadowania danych w Edytorze wczytywania danych. Edytor jest dostępny z poziomu menu rozwijanego w rozwiązaniu Qlik Sense.

Po otwarciu Edytora ładowania danych na środku ekranu widoczny jest edytor skryptów. Sekcje skryptów są wyświetlane jako karty w menu po lewej stronie. W rozwiązaniu Qlik Sense automatycznie tworzona jest sekcja Główna. Połączenia danych są wyświetlane w menu po prawej stronie.

Skrypt należy utworzyć z zastosowaniem składni Qlik Sense. Słowa kluczowe składni Qlik Sense są podświetlone na niebiesko.

Edytor ładowania danych

Edytor ładowania danych

Edytor skryptów

Edytor zapewnia liczne funkcje ułatwiające tworzenie skryptów ładowania.

Korzystanie z pomocy dotyczącej składni w zakresie poleceń i funkcji

Z pomocy online w zakresie słów kluczowych składni programu Qlik Sense można skorzystać na kilka sposobów.

Uzyskiwanie dostępu do portalu pomocy

Dostęp do portalu pomocy dotyczącej programu Qlik Sense można uzyskać na dwa sposoby.

  • Kliknij Pomoc na pasku zadań, aby otworzyć tryb pomocy dotyczącej składni. W trybie pomocy dotyczącej składni możesz kliknąć słowo kluczowe składni (wyróżnione na niebiesko i podkreślone), aby uzyskać dostęp do pomocy dotyczącej składni.

  • Umieść kursor wewnątrz lub na końcu słowa kluczowego i naciśnij Ctrl+H.

  • InformacjaNie można edytować skryptu w trybie pomocy dotyczącej składni.

Korzystanie z funkcji autouzupełniania

Po rozpoczęciu wpisywania słowa kluczowego skryptu Qlik Sense zostanie wyświetlona lista autouzupełniania z pasującymi słowami kluczowymi do wyboru. W miarę pisania lista będzie zawężana i możliwy będzie wybór spośród szablonów zawierających sugestię składni i parametrów. Składnia funkcji zostanie wyświetlona w etykietce narzędzia i będzie zawierać parametry oraz dodatkowe instrukcje, a także łącze do opisu instrukcji lub funkcji w portalu pomocy.

Wskazówka

Za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+spacja można wyświetlić listę słów kluczowych, a skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+spacja powoduje wyświetlenie etykietki narzędzia.

Komentarze w skrypcie

W kodzie skryptu można wstawiać komentarze. Można również dezaktywować części kodu skryptu za pośrednictwem znaków komentarza. Cały tekst, który w danym wierszu znajduje się na prawo od symbolu // (dwóch ukośników), jest uznawany za komentarz i nie jest wykonywany po uruchomieniu skryptu.

Pasek narzędzi edytora ładowania danych zawiera skrót służący do komentowania albo usuwania oznaczenia komentarza do kodu. Kliknij pozycję Dodawanie/usuwanie komentarza lub wybierz Ctrl + K, aby dodać lub usunąć komentarz kodu.

Tworzenie wcięć w kodzie

W kodzie można tworzyć wcięcia w celu zapewnienia lepszej czytelności. Kliknij Wstaw wcięcie, aby wstawić wcięcie (zwiększyć wcięcie) albo kliknij Usuń wcięcie, aby usunąć wcięcie (zmniejszyć wcięcie).

Wstawianie przygotowanego skryptu testowego

W razie potrzeby można wstawić przygotowany skrypt testowy, który załaduje zestaw pól danych wbudowanych. W ten sposób można szybko utworzyć zestaw danych w celach testowych. Wybierz pozycję Ctrl + 00, aby wstawić skrypt testowy.