Przeskocz do zawartości głównej

Rename table

Ta funkcja skryptu zmienia nazwy istniejących tabel wewnętrznych aplikacji Qlik Sense po ich załadowaniu.

Można użyć instrukcji rename table lub rename tables.

Syntax:  

Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
mapname Nazwa wcześniej załadowanej tabeli mapowania zawierającej co najmniej jedną parę starej i nowej nazwy tabeli.
oldname Stara nazwa tabeli.
newname Nowa nazwa tabeli.

Limitations:  

Nie można nadać tej samej nazwy dwóm tabelom, które poprzednio miały różne nazwy. Skrypt wywoła błąd, jeśli spróbujesz zmienić nazwę tabeli na taką samą, jak nazwa istniejącej tabeli.

Example 1:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Rename Table Tab1 to Xyz;

Example 2:  

TabMap:

Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;

Rename Tables using TabMap;