Przeskocz do zawartości głównej

FieldValue — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja FieldValue() zwraca wartość znalezioną na pozycji elem_no pola field_name (według kolejności ładowania).

Składnia:  

FieldValue(field_name , elem_no)

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

  • field_name: Nazwa pola, dla którego wymagany jest indeks. Na przykład kolumna w tabeli. Argument musi być podany jako wartość ciągu znaków. Oznacza to, że nazwa pola musi być ujęta w pojedyncze cudzysłowy.
  • elem_no: Zgodny z kolejnością ładowania numer pozycji (elementu) pola, dla którego zwracana jest wartość. Może on dotyczyć wiersza w tabeli, ale zależy od kolejności, w jakiej elementy (wiersze) są ładowane.

Ograniczenia:  

  • Sortowanie według wartości Y w wykresach albo sortowanie według kolumn wyrażeń w tabelach jest niedozwolone, gdy w dowolnym z wyrażeń wykresu stosowana jest ta funkcja wykresu. W takiej sytuacji te opcje sortowania są automatycznie wyłączone. Kiedy używasz tej funkcji wykresu w wizualizacji albo tabeli, sortowanie wizualizacji zostanie przywrócone do sortowania danych wejściowych tej funkcji. To ograniczenie nie odnosi się do funkcji skryptu, która jest jej odpowiednikiem.

  • Jeśli wartość argumentu elem_no jest większa niż liczba wartości pól, wówczas zwracana jest wartość NULL.

Przykłady:  

Dodaj poniższe przykładowe dane do dokumentu i uruchom go. W poniższych przykładach stosowane jest pole: First name z tabeli Names.

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik

Funkcja wykresu — w tabeli zawierającej wymiar First name dodaj jako miarę:

FieldValue('First name','1')

John, ponieważ wartość John pojawia się jako pierwsza w kolejności ładowania pola First name. Warto zauważyć, że na liście wartości imię John pojawiłoby się jako drugie od góry, po Jane, ponieważ podlega sortowaniu alfabetycznemu, nie tak, jak w kolejności ładowania.

Funkcja wykresu z First name:

FieldValue('First name','7')

NULL, ponieważ w polu First name jest tylko sześć wartości.

Funkcja skryptu — przy założeniu, że tabela Names jest załadowana, jak w przykładowych danych:

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

MyPos1=John, ponieważ wartość John pojawia się jako pierwsza w kolejności ładowania pola First name.

Funkcja skryptu z Names:

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;

MyPo2s=(Null), ponieważ w polu First name jest tylko sześć wartości.

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com