Przeskocz do zawartości głównej

FieldIndex — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja FieldIndex() zwraca pozycję wartości pola value w polu field_name (według kolejności ładowania).

Składnia:  

FieldIndex(field_name , value)

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

  • field_name: Nazwa pola, dla którego wymagany jest indeks. Na przykład kolumna w tabeli. Argument musi być podany jako wartość ciągu znaków. Oznacza to, że nazwa pola musi być ujęta w pojedyncze cudzysłowy.
  • value: Wartość w polu field_name.

Ograniczenia:  

  • Sortowanie według wartości Y w wykresach albo sortowanie według kolumn wyrażeń w tabelach jest niedozwolone, gdy w dowolnym z wyrażeń wykresu stosowana jest ta funkcja wykresu. W takiej sytuacji te opcje sortowania są automatycznie wyłączone. Kiedy używasz tej funkcji wykresu w wizualizacji albo tabeli, sortowanie wizualizacji zostanie przywrócone do sortowania danych wejściowych tej funkcji. To ograniczenie nie odnosi się do funkcji skryptu, która jest jej odpowiednikiem.

  • Jeśli nie można znaleźć wartości value wśród wartości pola field_name, zwracana jest wartość 0.

Przykłady:  

Dodaj poniższe przykładowe dane do dokumentu i uruchom go. W poniższych przykładach stosowane jest pole: First name z tabeli Names.

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik

Funkcja wykresu — w tabeli zawierającej wymiar First name dodaj jako miarę:

FieldIndex ('First name','John')

1, ponieważ wartość John pojawia się jako pierwsza w kolejności ładowania pola First name. Warto zauważyć, że na liście wartości imię John pojawiłoby się jako drugie od góry, ponieważ podlega sortowaniu alfabetycznemu, nie tak, jak w kolejności ładowania.

Funkcja wykresu z First name:

FieldIndex ('First name','Peter')

4, ponieważ funkcja FieldIndex() zwraca tylko jedną wartość (pierwsze wystąpienie w kolejności ładowania).

Funkcja skryptu — przy założeniu, że tabela Names jest załadowana, jak w przykładowych danych:

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

MyJohnPos=1, ponieważ wartość John pojawia się jako pierwsza w kolejności ładowania pola First name. Warto zauważyć, że na liście wartości imię John pojawiłoby się jako drugie od góry, ponieważ podlega sortowaniu alfabetycznemu, nie tak, jak w kolejności ładowania.

Funkcja skryptu z Names:

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;

MyPeterPos=4, ponieważ funkcja FieldIndex() zwraca tylko jedną wartość (pierwsze wystąpienie w kolejności ładowania).

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com