Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Bir AI21 Labs (Amazon Bedrock) bağlantısı oluşturma

AI21 Labs ile iletişim kurmak üzere AI21 Labs (Amazon Bedrock) analiz kaynağına bir bağlantı oluşturun. Bağlantıyı hub'da, Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu içinde oluşturun.

Bu bağlantılardan alınan veriler, Qlik Sense analiz uygulamalarınızı geliştirmek için komut dosyasında ve grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Yapılandırılabilir ayarlar

Aşağıdaki tabloda, bağlantıyı yapılandırma ayarları açıklanmaktadır.

Parametreler hakkında daha fazla bilgi için Amazon Bedrock belgelerine bakın: AI21 Labs Jurassic-2 modelleri

Bağlantı diyaloğundaki yapılandırılabilir ayarlar
Alan Açıklama
AI21 Labs Modeli

Yanıtları oluştururken kullanılması için bir model seçin.

AWS Bölgesi AWS kaynaklarının barındırıldığı uygun coğrafi bölgeyi seçin.
FIPS Uç Noktası Kullan (Sadece ABD Bölgeleri) Bağlantı ile AWS arasındaki iletişimin Federal Bilgi İşleme Standartları'nın (FIPS) bir sürümü ile uyumlu şifreleme kullanıp kullanmadığını seçin.
AWS Erişim Anahtarı

AWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası gizli anahtardır) AWS Erişim Anahtarı Kimliğini girin.

AWS Gizli Anahtarı AWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası Erişim Anahtarı Kimliğidir) AWS Gizli Anahtarını girin.
Maksimum Belirteç Sayısı Model tarafından oluşturulan yanıtın uzunluğunu ayarlayın.
Maksimum Belirteç Sayısı

Model tarafından oluşturulan yanıtın uzunluğunu ayarlayın.

Sıcaklık

Modelden gelen yanıtın rastgeleliğini kontrol edin. Değeri düşürmek için rastgeleliği düşürün.

Üst P Belirteç kullanımının ne kadar olası olduğunu kontrol edin. Değerin düşük olması, daha az olası belirteçlerin daha fazla hariç tutulmasına neden olur.
Mevcudiyet Cezası Hem giriş istemindeki hem de yanıttaki sözcüklerin yanıtta hangi sıklıkla tekrarlandığını kontrol edin. Değer ne kadar yüksekse sözcük kullanımındaki çeşitlilik de o kadar fazla (kullanılan mekanizma için bkz. harici belgeler).
Sayım Cezası Hem giriş istemindeki hem de yanıttaki sözcüklerin yanıtta hangi sıklıkla tekrarlandığını kontrol edin. Değer ne kadar yüksekse sözcük kullanımındaki çeşitlilik de o kadar fazla (kullanılan mekanizma için bkz. harici belgeler).
Sıklık Cezası Hem giriş istemindeki hem de yanıttaki sözcüklerin yanıtta hangi sıklıkla tekrarlandığını kontrol edin. Değer ne kadar yüksekse sözcük kullanımındaki çeşitlilik de o kadar fazla (kullanılan mekanizma için bkz. harici belgeler).
Boş Alanları Cezalandır Girişteki boş alanlara ve yeni satırlara ceza uygulamak için bu ayarı açın.
Sayıları Cezalandır Girişteki sayıları cezalandırmak için bu ayarı açın.
Emoji'leri Cezalandır Girişteki emoji'leri cezalandırmak için bu ayarı açın.
Noktalama İşaretlerini Cezalandır Girişteki noktalama işaretlerini cezalandırmak için bu ayarı açın.
Gereksiz Sözcükleri Cezalandır Girişteki gereksiz sözcükleri cezalandırmak için bu ayarı açın.
İlişkilendirme Alanı

Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan olan bir İlişkilendirme Alanı belirtin.

Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve yanıtın veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Ad Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

Yeni bir bağlantı oluşturma

Hub'dan, mevcut bir uygulamadaki Veri yükleme düzenleyicisi kaynağından veya mevcut bir komut dosyasındaki Komut dosyası kodu kaynağından analiz bağlayıcısına bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bağlantı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu aracılığıyla bağlayıcıya erişin.

  2. Yeni bağlantı oluştur'a tıklayın.

  3. Alan altında, bağlantının konumlandırılacağı alanı seçin.

  4. Veri bağlantıları listesinden AI21 Labs (Amazon Bedrock) öğesini seçin.

  5. Bağlantı diyaloğu alanlarını doldurun.

  6. Oluştur'a tıklayın.

Veri bağlantısı, uygulamanın oluşturulduğu alana kaydedilir, böylece diğer Qlik Sense uygulamalarında ve komut dosyalarında yeniden kullanılabilir. Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu içindeki Veri bağlantıları altında da listelenir.

Bağlantıyı oluşturduğunuzda bunu kullanarak, talepleri ve platformun taleplere yanıtlarını içeren verileri yükleyebilirsiniz. Ayrıca, grafik ifadelerinde de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. Bir AI21 Labs (Amazon Bedrock) bağlantısından veri seçip yükleyin ve Görselleştirme ifadelerinde AI21 Labs (Amazon Bedrock) bağlantılarını kullanma.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!