Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Tijdsbewuste diagrammen maken

Tijdsbewuste diagrammen zijn visualisaties waarbij een doorlopende schaal wordt gebruikt om een volledig en nauwkeurig overzicht van op tijd gebaseerde gegevens te bieden. Dat betekent dat wanneer u doorlopend schalen op de x-as inschakelt in een diagram met datumvelden, gegevenspunten van elkaar worden gescheiden door een afstand die is gerelateerd aan de bijbehorende tijd. Ook zijn de aslabels gelijkmatig verdeeld ongeacht of er al dan niet gegevens voor dit punt zijn en de diagramweergave wordt gecomprimeerd om scrollen te vermijden.

InformatieDoorlopende schaal wordt ondersteund voor lijndiagrammen, staafdiagrammen en combinatiegrafieken.

Een doorlopende schaal wordt meestal gebruikt bij datumvelden zoals:

 • Seconde
 • Minuut
 • Uur
 • Week
 • Maand
 • JaarMaand
 • Kwartaal
 • JaarKwartaal
 • Jaar
 • Datum
 • Tijdstempel

Een doorlopende schaal toevoegen

 1. Klik in de werkbladweergave op Bewerken Werkblad bewerken op de werkbalk.

 2. Klik op het lijndiagram dat u wilt bewerken.

 3. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Uiterlijk.
 4. Schakel in de sectie X-as het selectievakje Doorlopende schaal gebruiken in.

  Het diagram wordt gecomprimeerd en de gegevenspunten en labels worden aangepast.

Selecties maken in een tijdsbewust diagram

Bij het navigeren in een tijdsbewust diagram, kunt u inzoomen op een korter tijdsbestek om snapshots te maken van gegevens die worden weergegeven en om gegevenswaarden te selecteren. Bij selecties die op een tijdas worden uitgevoerd met behulp van een bereikinstelling, worden alle waarden geselecteerd (zelfs de waarden die niet zichtbaar zijn). Bij selecties die worden uitgevoerd op de metingas of met behulp van lassoselecties worden alleen zichtbare waarden geselecteerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!