Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Anpassa logiska modeller för Insikter

Med affärslogik kan du anpassa hur Insikter tolkar dina appdata när funktionen genererar analyser från frågor.

Affärslogik definierar hur Insikter tolkar dina data och hanterar alternativa termer för värden i din datamodell med:

  • Sök i Insight Advisor

  • Analystyper i Insight Advisor

  • Insight Advisor Chat

  • Associative Insights

Insikter använder Qliks kognitiva motor och inlärning baserad på tidigare användning för att förstå relationerna mellan fält i din datamodell, och hur de används. Du kan även anpassa den logiska modellen som används av Insikter för en app. Du kan lägga till vokabulär i din affärslogik som hjälper Insikter att hantera alternativ terminologi som användare kanske använder när de ställer frågor till Insikter.

Du kan anpassa följande områden av affärslogiken i Qlik Sense:

Alternativ för Affärslogik finns på fliken Förbereda.

Sedan augusti 2022 stöds inte längre Insikter, inklusive affärslogik, för Qlik Sense Desktop. I november 2022 uppgraderas Insikter till en ny upplevelse. Detta kommer endast att vara tillgängligt på Qlik Sense Enterprise on Windows. Användare som vill fortsätta använda Insikter och affärslogik på Qlik Sense Desktop ska inte uppgradera till augusti 2022.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!